Tässä tutkimuksessa selvitettiin huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamisen malleja Uudessa-Seelannissa tutkimalla 1) kuljettajien käsityksiä laillisten ja laittomien huumausaineiden aiheuttamista haittatekijöistä 2) kuljettajien huumausaineiden vaikutuksen alaisena käyttämiä vastatoimia (esim. päätökset olla ajamatta) 3) kuljettajien asenteita huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamisen poliisivalvontaa kohtaan ja 4) tekijöitä, jotka ennustavat huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamisen todennäköisyyttä. Osallistujat (n = 434) olivat ajokortin omaavia kuljettajia, jotka täyttivät verkkokyselyn. Kyselylomakkeen tulokset osoittivat, että kuljettajat arvioivat hallusinogeenit ja opiaatit laittomiksi huumausaineiksi, jotka aiheuttavat eniten ajohäiriöitä, ja kannabiksen vähiten. Laillisista huumausaineista rauhoittavat lääkkeet aiheuttivat eniten ajohäiriöitä ja pahoinvointilääkkeet ja masennuslääkkeet vähiten. Vastaajien huumeidenkäyttöhistoria vaikutti heidän arvioihinsa ahdistuslääkkeiden, masennuslääkkeiden, kava, rauhoittavien lääkkeiden, kannabiksen ja hallusinogeenien ajokyvyttömyydestä siten, että huumeiden käyttäjät ilmoittivat korkeammat arviot ajokyvyttömyydestä kuin ei-käyttäjät. Päätöksen olla ajamatta huumeiden käytön jälkeen ilmoittivat alkoholin (73,6 %), kannabiksen (57,0 %), vahvojen kipulääkkeiden (42,5 %) ja masennuslääkkeiden (10,0 %) käyttäjät. Vastaajat, jotka ilmoittivat rattijuopumuksesta, ilmoittivat 3,26 kertaa todennäköisemmin huumeiden käytöstä rattiin kuin ne, jotka eivät ilmoittaneet rattijuopumuksesta. Vastaajat myös hyväksyivät enemmän laillisten huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisen (43,5 %) kuin laittomien huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisen (10,3 %). Ne, jotka eivät suhtautuneet myönteisesti huumeiden vaikutuksen alaisena ajamiseen, ilmoittivat harvemmin ajaneensa huumeiden vaikutuksen alaisena. Tämän otoksen kuljettajat olivat vähemmän tietoisia laillisten huumausaineiden mahdollisista kielteisistä vaikutuksista ajamiseen verrattuna laittomiin huumausaineisiin. Yli puolet tämän tutkimuksen vastaajista piti huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamista liikenneturvallisuuteen liittyvänä ongelmana, johon tarvitaan enemmän resursseja.

Articles

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.