This study explored the patterns of drug driving in New Zealand by investigating 1) drivers’ perceptions about impairment caused by legal and illegal drugs 2) countermeasures employed by drivers when under the influence of drugs (e.g., decisions not to drive) 3) drivers’ attitudes about police enforcement of drug driving and 4) the factors that predict the likelihood of engaging in drug driving. Uczestnikami badania (n = 434) byli licencjonowani kierowcy, którzy wypełnili kwestionariusz online. Wyniki kwestionariusza wskazują, że kierowcy ocenili halucynogeny i opiaty jako nielegalne narkotyki powodujące największe upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, a konopie indyjskie – jako narkotyki o najniższym poziomie upośledzenia. W przypadku legalnych narkotyków najwyższe upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów stwierdzono w przypadku leków uspokajających, a najniższe w przypadku leków przeciw nudnościom i antydepresyjnych. Historia używania narkotyków przez respondentów miała wpływ na ocenę upośledzenia sprawności działania w przypadku leków przeciwlękowych, antydepresyjnych, kava, środków uspokajających, konopi indyjskich i halucynogenów, przy czym osoby używające narkotyków zgłaszały wyższe wskaźniki upośledzenia niż osoby nieużywające narkotyków. Podjęcie decyzji o nieprowadzeniu pojazdów po zażyciu narkotyków zgłosiły osoby używające alkoholu (73,6%), konopi indyjskich (57,0%), silnych leków przeciwbólowych (42,5%) i leków antydepresyjnych (10,0%). Respondenci, którzy zgłaszali prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, 3,26 razy częściej zgłaszali prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków niż ci, którzy nie zgłaszali prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Respondenci wykazywali również większą akceptację dla prowadzenia pojazdów pod wpływem legalnych narkotyków (43,5%) w porównaniu do narkotyków nielegalnych (10,3%). Osoby, które nie miały przychylnego nastawienia do prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków, rzadziej zgłaszały prowadzenie pojazdu pod ich wpływem. Kierowcy w tej próbie byli mniej świadomi potencjalnego negatywnego wpływu legalnych narkotyków na prowadzenie pojazdu w porównaniu z narkotykami nielegalnymi. Ponad połowa respondentów w tym badaniu uznała prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków za kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego, której należy poświęcić więcej zasobów.

.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.