2

Kurserna i första hjälpen i nödsituationer omfattar HLR- och första hjälpen-kunskaper för vuxna, barn och spädbarn samt utbildning i automatisk extern defibrillator (AED) och användning av syrgas i nödsituationer. Emergency First Response erbjuder också omfattande kurser i första hjälpen på arbetsplatsen, som är särskilt utformade för att uppfylla nationella och internationella normer för HLR- och första hjälpen-kurser på arbetsplatsen. Emergency First Response-kurserna är flexibla i sin utformning för att passa schemaläggning och utbildningsbehov. De kan undervisas tillsammans eller ensamma i vilken kombination som helst.

Kurserna i Emergency First Response bygger upp förtroendet hos lekmannareservatörer för att ge vård när de ställs inför en medicinsk nödsituation. Deltagarna lär sig och övar samma tekniker och principer för patientvård som används av sjukvårdspersonal, men på lekmannanivå.

Klicka här för information om kursen Emergency First Response Primary Care (HLR).

Klicka här för information om kursen Emergency First Response Secondary Care (första hjälpen).

Klicka här för information om kursen Emergency First Response Care for Children.

Klicka här för information om Emergency First Response CPR & AED-kursen.

Klicka här för information om Emergency First Response Refresher Course.

Klicka här för information om Emergency First Response Workplace Courses

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.