Det primära målet för vårt kontor är att ge patienterna samordnad och personlig vård av högsta kvalitet. Vårt team av primärvårdsläkare arbetar tillsammans med annan välutbildad medicinsk personal för att på bästa sätt hantera vården av våra patienter. På så sätt får våra patienter medicinsk vård och konsultationer för ett antal primärvårdstjänster av yrkesverksamma personer som de litar på, på en enda plats. Dessutom har vi ett nära samarbete med vårdgivare på andra platser för att ordna den vård som behövs och följa upp att våra patienter får rätt behandling. Vi erbjuder även besök samma dag och/eller nästa dag för etablerade patienter. Som primärvårdsleverantör och samordnare är vårt teams mål att hålla våra patienter friska. De förebyggande/välbefinnande vårdtjänster som vi tillhandahåller är avgörande för att förebygga sjukdomar eller skador. Denna vård omfattar vaccinationer, årliga läkarundersökningar och screeningtester för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede. Våra patienters välbefinnande är vår högsta prioritet.

Läkarna i Northwell Health Physician Partners tar hand om dig på denna plats med hjälp av Northwell Healths ledande resurser och forskning. Våra omfattande tjänster och medmänskliga vård har gett oss förtroende från patienter, deras familjer och remitterande läkare.
Vi accepterar de flesta försäkringar, men när du bokar tid med en av våra läkare, vänligen bekräfta att din försäkringsplan accepteras här.

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.