Här kommer vi att visa dig steg för steg med detaljerad förklaring hur man beräknar 200 dividerat med 7 med hjälp av lång division.
Innan du fortsätter, notera att i problemet 200 dividerat med 7 definieras siffrorna på följande sätt:
200 = utdelning
7 = divisor
Steg 1:
Start med att sätta upp det med divisorn 7 på vänster sida och utdelningen 200 på höger sida så här:

7 2 0 0

Steg 2:
Divaren (7) går in i den första siffran i utdelningen (2), 0 gång(er). Sätt därför 0 överst:

0
7 2 0 0

Steg 3:
Multiplicera divisorn med resultatet från föregående steg (7 x 0 = 0) och skriv svaret under dividenden.

0
7 2 0 0
0

Steg 4:
Subtrahera resultatet i föregående steg från den första siffran i utdelningen (2 – 0 = 2) och skriv svaret nedan.

0
7 2 0 0
0
2

Steg 5:
Förflytta den andra siffran i utdelningen (0) nedåt på följande sätt:

0
7 2 0 0
0
2 0

Steg 6:
Divaren (7) går in i det nedre talet (20), 2 gång(ar). Sätt därför 2 överst:

0 2
7 2 0 0
0
2 0

Steg 7:
Multiplicera divisorn med resultatet från föregående steg (7 x 2 = 14) och skriv svaret längst ner:

0 2
7 2 0 0
0
2 0
1 4

Steg 8:
Subtrahera resultatet från föregående steg från det tal som står ovanför. (20 – 14 = 6) och skriv svaret längst ner.

0 2
7 2 0 0
0
2 0
1 4
6

Steg 9:
Förflytta den sista siffran i utdelningen (0) nedåt på följande sätt:

0 2
7 2 0 0
0
2 0
1 4
6 0

Steg 10:
Divaren (7) går in i det nedre talet (60), 8 gång(er). Sätt därför 8 överst:

0 2 8
7 2 0 0
0
2 0
1 4
6 0

Steg 11:
Multiplicera divisorn med resultatet från föregående steg (7 x 8 = 56) och skriv svaret längst ner:

0 2 8
7 2 0 0
0
2 0
1 4
6 0
5 6

Steg 12:
Subtrahera resultatet från föregående steg från det tal som står ovanför. (60 – 56 = 4) och skriv svaret längst ner.

0 2 8
7 2 0 0
0
2 0
1 4
6 0
5 6
4

Du är klar, eftersom det inte finns några fler siffror att flytta ner från utdelningen.
Svaret är det övre talet och resten är det nedre talet.
Sålunda är svaret på 200 dividerat med 7 beräknat med hjälp av långdivision:
28
4 Rest
Långdivisionsräknare
Inför ett annat problem så att vi kan förklara och lösa det:

Mer information
Om du skriver in 200 dividerat med 7 i en miniräknare får du:
28.5714
Svaret på 200 dividerat med 7 kan också skrivas som ett blandat bråk på följande sätt:

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.