Längs Black River i North Carolina har kalcypressen vuxit i tysthet i årtusenden. Det är bokstavligen så: Forskare har nyligen hittat träd som är över 2 000 år gamla – inklusive ett som är minst 2 624 år gammalt.

Det gör det till det femte äldsta kända icke-klonala trädet i världen. (Utahs Pando, en urgammal kväkande aspskog, förökar sig asexuellt genom att klona sig själv från ett 80 000 år gammalt rotsystem.)

Ett annat träd i närheten visade sig vara 2 088 år gammalt – och geovetenskapsmännen tror att fler skaldade cypresser (Taxodium distichum) i Three Sisters Swamp skulle kunna vara lika gamla eller ännu äldre.

”Det finns säkert flera över 2 000 år gamla träd vid Black River”, säger geovetaren David Stahle från University of Aransas till The Charlotte Observer.

”Jag tror att det finns några som närmar sig, eller till och med överskrider, 3 000 år.”

De tio äldsta kända träden i världen. (University of Arkansas)

Det har varit känt i årtionden att vissa av träden i regionen är gamla. På 1980-talet upptäckte Stahle och kollegor träd som var upp till 1 700 år gamla. Detta ledde till att North Carolina Nature Conservancy privat köpte 16 000 hektar för att hjälpa till att skydda dessa ståtliga växter.

Men denna nya upptäckt skjuter den kända åldern på träden betydligt bakåt med nästan ett årtusende.

Den gjordes i ett våtmarksområde som forskargruppen inte tidigare besökt.

Med hjälp av ett provtagningsverktyg, en så kallad increment borer, som inte gör någon bestående skada på träden, kan forskarna ta ett kärnprov som gör det möjligt för dem att räkna trädens ringar – de ringar som skapas av de årliga tillväxtlagren. Dessa prover kan kompliceras av kärnröta, vilket resulterar i träd som är ihåliga i mitten, så teamet valde träd som är solida hela vägen igenom.

Overraskande nog visade sig ett träd vid namn BLK227 vara minst 2 624 år gammalt. Det gör att det var en fröplanta eller en ungträdsplanta år 605 f.Kr. – en tidsram som föregår romarriket med flera århundraden och det år då Nebukadnessar II besteg Babylons tron.

Ett annat träd, BLK232, var 2 088 år gammalt – från 70 f.Kr., ungefär när den stora drottningen Kleopatra föddes.

”Det är ytterst ovanligt att se ett gammalt trädbestånd längs hela längden av en flod som detta”, säger Stahle. ”Skaldade cypresser är värdefulla som timmer och de har varit kraftigt avverkade. Långt mindre än 1 procent av de ursprungliga jungfruliga skaldade cypressskogarna har överlevt.”

De här träden är inte bara anmärkningsvärda på grund av sin ålder. Ringarna hos kalhyggescypresser är ett tydligt register över nederbörden under växtsäsongen ett visst år.

Ringarna hos BLK227 och BLK232 innehåller alltså värdefull information om två och ett halvt årtusendens klimatinformation – torka och översvämningar som sträcker sig ända tillbaka till tiden för det nybabyloniska riket.

Av särskilt intresse var en svår torka som började 1587 och varade i två år, vilket sammanföll med de första försöken att bosätta sig i Roanoke i North Carolina – vilket möjligen kastar lite ljus över varför bosättarna i Roanoke-kolonin försvann någon gång mellan 1587 och 1590.

”Det är ett fantastiskt sammanträffande att de äldsta kända levande träden i östra Nordamerika också har den starkaste klimatsignalen som någonsin upptäckts någonstans på jorden”, säger Stahle till Smithsonian.

”De bästa korrelationerna som vi någonsin har sett är med dessa träd. Varför det är så vet jag inte. De är otroligt gamla och extremt känsliga för klimatet, särskilt nederbörd.”

Teamet har bara borrat 110 träd, av tiotusentals, så det är inte bara möjligt, utan troligt att det finns ännu äldre träd i träsket. En del av dem kan vara ihåliga och därför kan det vara omöjligt att datera dem, men det gör dem inte mindre otroliga.

Det gör det ännu viktigare att skydda området. Det finns förstås det tidigare nämnda hotet från skogsavverkning – men andra mänskliga aktiviteter utgör ett mer indirekt hot. Föroreningar. Klimatförändringar. Stigande havsnivåer.

”För att motverka dessa hot ger upptäckten av de äldsta kända levande träden i östra Nordamerika, som faktiskt är några av de äldsta levande träden på jorden, ett kraftfullt incitament för privat, delstatligt och federalt bevarande av denna anmärkningsvärda vattenväg”, skriver forskarna i sin artikel.

Förskningen har publicerats i Environmental Research Communications.

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.