digital konst vs traditionell konst tablett

Digital konst är produktion av konst som skapas på en digital plattform. Det innebär att den använder grafik som genereras av datorer och andra konstnärliga verk som bygger på elektronik och programvara.

Det är en vidareutveckling av den traditionella konstmetoden. Å andra sidan är traditionell konst alla konstverk som inte är digitalt genererade det var den första konstformen som användes, från vilken den digitala konsten föddes.

Det finns många skillnader när det gäller digital och traditionell konst. Till att börja med görs traditionell konst vanligtvis manuellt genom användning av papper, pennor, bläck, färg och många andra föremål.

Detta innebär att traditionell konst har ett värde eftersom den kan säljas på grund av sin naturliga form. Digital konst görs med hjälp av datorer med programvara som är utformad för ändamålet.

Skillnader mellan digital konst och traditionell konst

Digital konst har tillåtelse att göra fel och göra om det konstnärliga arbetet utan någon större ansträngning eftersom den har möjlighet att radera.

Detta gör arbetet mindre rörigt eftersom det får arbetet att se snyggare ut eftersom verktygen som används inte finns i sin fysiska form.

Traditionell konst kostar å andra sidan konstnären mycket när misstag görs. Detta beror på att arbetet är fysiskt och att behöva börja om arbetet igen är ibland svårt.

Arbetet med färger gör arbetsplatsen stökig och illaluktande.

digital konst vs traditionell konsttavlaLagring av konst gjord med den digitala metoden är ganska enkelt eftersom den lagras i datorn och tar mindre plats.

Det samma gäller för leveransen av verket till kunden. Det är mycket enklare eftersom leveransalternativet bara är en fråga om att klicka på en knapp och verket levereras omedelbart.

För traditionell konst är lagringen mycket svårare eftersom det konstnärliga arbetet tar mer plats. Leveransen är också en utmaning när det gäller leveranstiden och medlen för att leverera verket.

Hur mycket pengar behöver du?

Användning av den traditionella konstmetoden sparar pengar eftersom den är billig när det gäller den utrustning som behövs, men inte i längden.

Du behöver papper eller duk, pennor eller blyertspennor, penslar och många andra konstmaterial.

Digital konst kräver tillgång till en dator, surfplatta eller annan relevant elektronik, elektricitet och programvara för det konstnärliga arbetet, vilket kan vara dyrt.

För någon som vill spara de kostnader som är förknippade med konstnärligt arbete är den traditionella metoden alltså ganska tillmötesgående. Och detta är en engångsinvestering som inte kräver ytterligare kostnader för konstmaterial.

För båda fallen är behovet av att ha de färdigheter som krävs för att producera konstverk mycket avgörande.

För den traditionella konstmetoden krävs tålamod, disciplin och grundläggande kunskaper om konst i allmänhet. Många gånger har konstnärer som använder den traditionella metoden varit tvungna att gå i skolan eller låta någon som har kunskapen förmedla den till dem genom långa sessioner för att effektivt behärska konsten.

Den digitala konstmetoden är inte annorlunda. De färdigheter som krävs för att köra programvaran och de grundläggande kunskaperna om datoranvändning är nödvändiga.

Det är också uppenbart att den som inte har någon tidigare bakgrund inom konstnärligt arbete inte kan använda den digitala konstmetoden på ett effektivt sätt.

Är digital konst verkligen konst?

I samma mån som konst är en uttrycksform och en möjlighet att förstärka fantasin från verkligheten har den digitala konsten överträffat den traditionella konsten.

Det har möjliggjort möjligheten att producera supernormala konstverk som djur gjorda av moln och främst användningen av fotomanipulation i det som vanligen kallas photoshop.

Det är mycket enklare och snabbare att arbeta med digitala metoder eftersom programvaran spelar en stor roll och redan är utformad för dig. Det är ingen större ansträngning att skapa konstverk när man använder denna metod och kallas ibland av många för det lata verktyget för lata människor.

Men låt dig inte luras, det är en konst i slutändan! Den traditionella konstmetoden lockar med arbetsbelastning som att rengöra material som penslar efter användning och användningen av träkol eller bläck kräver rengöring av arbetsplatsen för en hälsosam miljö.

Det är därför tydligt att traditionella och digitala konstmetoder skiljer sig åt redan från början. De använder för att skapa konstverket i den utsträckning som de kan gå för konstnärens kreativitet och fantasi.

De två metoderna är båda utmärkta för konstnärligt arbete men de särskiljande egenskaperna är en avgörande faktor för konstnären eftersom valet av de metoder som bäst passar hans eller hennes behov är det viktigaste.

Sidor med anknytning till digital konst

  • Digital Art Served
  • CoolVibe
  • Dribble
  • Concept Art World

Traditionell konst-relaterade webbplatser

  • DeviantArt
  • ArtDaily
  • ArtBabble
  • Etsy

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.