Columbia University in the City of New YorkRankad 4 i Best National University.

Veterinärmedicin

Andra föredrar MCAT eller GRE.

Veterinärmedicinskt forskarutbildning vid Columbia University in the City of New York

Columbia University in the City of New York GRE-poäng och antagningskrav för forskarutbildningar inom hälsovårdsprofessioner

Cornell UniversityRankad på 15 i Bästa nationella universitet.

Antagning-College of Veterinary Medicine

Ansökningar ska lämnas in via Graduate School’s online ansökningsportal. När du uppmanas att välja ett program väljer du Biological and Biomedical Sciences – Comparative Biomedical Sciences, under vilket du hittar Veterinary Medical Sciences, M.P.S.

Den sista ansökningsdagen för höstsemestern är den 1 juni

Krav för ansökan:

1. Målbeskrivning

2. Livsprogram eller CV

3. Två rekommendationsbrev

4. Akademiska utskrifter – grundutbildning och/eller veterinärmedicinsk examen i tillämpliga fall

5. Utländska medborgare måste lämna in bevis på engelska språkkunskaper – TOEFL eller IELTS

6. Observera: GRE general test score krävs inte för antagning men kan lämnas in om den sökande så önskar

Veterinary Medicine graduate programs at Cornell University

GRE score required at Cornell University master’s degree programs in Veterinary Medicine

Tufts UniversityRanked 27 in Best National University.

DVM Antagningskriterier

Prestationer på det allmänna provet i Graduate Record Examinations

Veterinärmedicinska examensprogram vid Tufts University

Tufts University GRE-poäng och krav på antagning till examensprogram inom hälsovårdande yrken

University of California-DavisRankad 38 i bästa nationella universitet.

School of Veterinary Medicine

Majoriteten av universitetets CA-antagna studenter har uppnått 3,6-3,7 i sitt totala naturvetenskapliga GPA och sina senaste 45 terminsenheter GPA med kvantitativa GRE-poäng i mitten av den 70:e percentilen.

Ansökande erbjuds en intervju som baseras på en tvåstegsprocess: 1.) Antagningskommittén rangordnar deras ansökan baserat på deras genomsnittliga poäng, högsta kvantitativa GRE-poäng och tre rekommendationsbrev.

GRE måste tas senast den 31 augusti det år den sökande ansöker. GRE måste tas inom en femårsperiod innan ansökan lämnas in. Sökande kan göra om GRE-provet för att förbättra sina resultat om de inte är konkurrenskraftiga. Universitetet kan inte acceptera några ersättningar för GRE-provet. Deadline för att få GRE-poäng levererade elektroniskt till VMCAS är den 15 september

Obligatoriska naturvetenskapliga kurser kan upprepas för ett högre betyg och kommer att räknas in i deras totala naturvetenskapliga GPA. Dessa upprepade kurser kan också räknas in i deras senaste 45 terminsenheter GPA om de tas inom deras senaste 45 terminsenheter innan de lämnar in en VMCAS-ansökan.

Mestadels måste dock majoriteten av deras obligatoriska naturvetenskapliga kursarbete vara slutfört vid den tidpunkt då den sökande ansöker, så att universitetet kan utvärdera deras totala naturvetenskapliga GPA på ett lämpligt sätt.

Om deras senaste 45 terminsenheter GPA inte är konkurrenskraftigt, kan den sökande överväga att ta ytterligare naturvetenskapliga kurser för att förbättra både deras senaste 45 terminsenheter och naturvetenskapliga GPA.

Hög poäng på GRE, få starka rekommendationsbrev och skaffa sig veterinär erfarenhet av hög kvalitet.

Tag om GRE om deras kvantitativa poäng är lägre än genomsnittet för de antagna.

Veterinärmedicinska utbildningar vid University of California-Davis

University of California-Davis GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

University of Illinois at Urbana-ChampaignRankad 42 i Best National University.

Veterinärmedicin vid Illinois

Universitetet kräver ett GRE-examensresultat som inte är äldre än fem år.

Veterinärmedicinskt examensprogram vid University of Illinois at Urbana-Champaign

GRE-poäng krävs vid University of Illinois at Urbana-Champaign magisterprogram i Veterinärmedicin

University of Wisconsin-MadisonRankad 47 i bästa nationella universitet.

Antagningskrav

Bemärk nuvarande GRE-styrelsepolicy anger att GRE-poäng endast kan rapporteras i fem år.

Veterinärmedicinska examensprogram vid University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison GRE-poäng och antagningskrav för examensprogram inom hälsovårdsprofessioner

University of FloridaRankad 48 i bästa nationella universitet.

Graduate Program Small Animal Clinical Sciences College of Veterinary Medicine University of Florida

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt resultaten av den kvantitativa delen av GRE.

Ett genomsnittligt genomsnittligt betyg på minst 3,0 i alla kurser. Meriter som erhållits genom forsknings- eller avhandlingspoäng kommer inte att räknas med i beräkningen av GPA.

Veterinärmedicinska examensprogram vid University of Florida

GRE-poäng krävs vid University of Floridas masterprogram i veterinärmedicin

Purdue University-Main CampusRankad 62 i Best National University.

Ready to Apply

GRE-poäng som skickas in kommer inte att utvärderas som en del av antagningsprocessen.

Veterinärmedicinska utbildningar vid Purdue University-Main Campus

GRE-poäng krävs vid Purdue University-Main Campus magisterutbildningar i veterinärmedicin

University of Maryland-College ParkRankad 62 i bästa nationella universitet.

Kandidater

GRE-poäng kombinerad poäng på cirka 300

Veterinärmedicinska examensprogram vid University of Maryland-College Park

University of Maryland-College Park GRE-poäng och krav på antagning till examensprogram inom hälsovårdsprofessioner

University of Minnesota-Twin CitiesRanked 71 i Best National University.

Antagning

Se universitetets checklista för ansökan för en sammanfattning av det material som ska skickas in tillsammans med ansökan

University of Minnesota-Twin Cities GRE-poäng och antagningskrav för utbildningsprogram inom hälso- och sjukvårdsyrken

Clark UniversityRankad 76 i bästa nationella universitet.

Ansökan om antagning

GRE-poäng kommer att rapporteras till KSU CVM och VMCAS.

GRE-poäng måste tas emot senast den sista ansökningsdagen för VMCAS.

Clark University GRE-poäng,GPA för masterexamen i hälsovårdsprofessioner

Universitetet i VermontRankat 85 i bästa nationella universitet.

Förtida antagning Tufts Veterinary Medicine Program

Studenten måste hålla minst 3,4 GPA under de fyra åren här på UVM.

Veterinärmedicinska examensprogram vid University of Vermont

GRE-poäng krävs vid University of Vermonts magisterprogram i Veterinärmedicin

North Carolina State University at RaleighRanked 95 in Best National University.

NC State Veterinary Medicine

GPA för de sista 45 kredittimmarna går tillbaka en termin i taget.

Noter som uppnåtts i flera kursförsök kommer att räknas in i Required Course GPA, Overall GPA och Last 45 Hour GPA Med andra ord, det lägre betyget är räknas in i GPA

Consideration under Alternative Eligibility gäller endast GPA-kravet och inte de andra antagningskraven

Alla kursförsök, räknas dock in i det obligatoriska kursbetyget, det totala betyget och det sista 45-timmarsbetyget

Alla sökande måste ta GRE och lämna in resultaten till VMCAS. GRE®-poängen är summan av de verbala, kvantitativa och skriftliga analytiska delarna av det allmänna provet.

I GRE:s nuvarande styrelsepolicy står det att deras resultat kan rapporteras i fem år.

Om den sökande har tagit GRE tidigare och skickat in resultat med hjälp av 5496 behöver den sökande inte skicka in resultat igen.

Veterinärmedicinska utbildningar vid North Carolina State University i Raleigh

North Carolina State University i Raleigh GRE-poäng och antagningskrav för utbildning på forskarnivå inom hälsovård

Auburn UniversityRankad 103 i Best National University.

Kandidater till veterinärstudier

Om en kurs upprepas för ett högre betyg kommer båda betygen att vägas in i beräkningen av universitetets betygsgenomsnitt. Alla kurser som genomförts vid något college eller universitet kommer att användas för att beräkna den sökandes kumulativa GPA.

För att kvalificera sig för en antagningsintervju måste Alabama- och Kentucky-invånare ha ett kumulativt GPA på minst 2,50 på en 4,00-skala.

Det allmänna testet Graduate Record Examination krävs som en del av deras ansökan.

Ansökningarna utvärderas på grundval av akademiska meriter, GRE och erfarenhet.

Den högsta poängen som uppnås i de verbala och kvantitativa delarna av GRE kombineras för att beräkna den totala poängen.

Veterinärmedicinska utbildningar vid Auburn University

Auburn University GRE-poäng,GPA för masterexamen i hälsovårdsprofessioner

Washington State UniversityRankad 127 i bästa nationella universitet.

Pre-Veterinary Medicine

För att vara berättigade till detta exklusiva program måste studenterna vara medlemmar i Honors College, följa en föreskriven läroplan under sitt första collegeår och upprätthålla ett kvalificerande GPA under hela programmet.

Veterinärmedicin graduate programs at Washington State University

Washington State University GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

Lincoln Memorial UniversityRanked 53 in Best Regional University in South Coast.

Antagningskrav

GRE-poäng ska vara oss tillhanda senast den 15 september.

Om deras senaste GRE-prov togs för mer än tre år sedan måste den sökande göra om provet.

LMU-CVM godkänner endast GRE för att se till att alla studenter utvärderas på lika villkor.

Tänk på att det inte finns någon nackdel med att ta GRE mer än en gång.

Alla sökande förväntas ha ett genomsnittligt genomsnittsbetyg på minst 2,8 på en skala på 4,0 för att deras ansökan ska beaktas av antagningskommittén. LMU-CVM anger inget minsta GRE-poäng.

Universitetet använder sitt VMCAS-beräknade GPA.

Manchester UniversityRankad 27 i Best Regional College in Midwest.

Biologi-kemi

Det allmänna GRE-testet finns endast i datoriserade versioner och schemaläggs självständigt vid ett Prometric Testing Center.

University of Southern Mississippi

Master’s Degree Shelter Medicine Distansutbildning College of Veterinary Medicine University of Florida

GPA för den övre delen av utbildningen måste rapporteras på UF Graduate Application. Använd instruktionerna i ansökan och detta arbetsblad för att beräkna och rapportera sitt GPA för den högre divisionen på ett korrekt sätt.

GRE krävs för alla sökande och bör väljas på denna sida, med undantag för sökande som innehar en DVM-examen från ett amerikanskt lärosäte.

Universitetet kräver ett sammanlagt GRE-poäng på 297, varav 153 i den verbala delen och 144 i den kvantitativa delen.

När den sökande har tagit det datorbaserade GRE-provet och begärt att få sina resultat skickade tar det 10-14 arbetsdagar innan resultaten anländer till University of Florida.

Om den sökande har en examen eller yrkesexamen från en internationell institution måste den sökande ta och skicka in GRE-poäng.

Att få GRE-poängen skickade till University of Florida.

GRE-poängen förblir aktiva i fem år. Om den sökande inte har tagit GRE inom denna femårsperiod måste den sökande göra om provet.

Inklusive handläggningstid kan det ta upp till fyra veckor innan GRE-poäng kopplas till en ansökan när den har begärts.

Veterinärmedicinska utbildningar vid University of Southern Mississippi

Clarion University of Pennsylvania

Veterinärmedicin

För att bli antagen till en doktorsexamen i veterinärmedicin krävs inte bara goda mätvärden , utan också en hög grad av engagemang, passion och fokus.

Harvard UniversityRankad 2 i bästa nationella universitet.

MEMP-studenter Harvard-MIT Health Sciences and Technology

Datum för antagning är vanligtvis i början av december före den hösttermin som du har för avsikt att skriva in dig.

**Transkripter:** Alla sökande kommer att skicka in in skannade utskrifter från varje högskola eller universitet där en examen har eller kommer att tas som en del av deras online-ansökan.

**Rekommendationsbrev:** Tre brev krävs, varav minst två bör komma från personer som är väl förtrogna med ditt akademiska arbete och din forskningsförmåga.

**Testresultatrapporter:** GRE:s resultat på det allmänna provet krävs av alla MEMP-sökande. De kvantitativa och analytiska GRE-poängen för framgångsrika kandidater ligger i allmänhet över den 90:e percentilen, och de verbala poängen ligger i allmänhet över den 75:e percentilen.
Om ditt förstaspråk inte är engelska måste du göra antingen TOEFL eller IELTS.

Veterinärmedicinska utbildningar vid Harvard University

Harvard University GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

Yale UniversityRankad 3 i Best National University.

Antagning Finansiellt stöd Genetik

Graduate Record Exam krävs och ett resultat på ämnestestestet i cellmolekylärbiologi, biokemi eller kemi rekommenderas.

Yale University GRE-poäng,GPA för masterexamen i hälsovårdsprofessioner

Stanford UniversityRankad 4 i bästa nationella universitet.

Avdelning för högre studier

Inom ett av följande områden: Biologi, kemi eller matematik.

Veterinärmedicinska utbildningar vid Stanford University

Stanford University GRE-poäng och antagningskrav för utbildningar inom hälsovård

University of ChicagoRankad 4 i Best National University.

Antagning

Det genomsnittliga kumulativa genomsnittet var 3,84. GPA-intervallet för universitetets inträdesklass var 3,36 4,0.

Det är viktigt att förstå att MCAT och GPA bara är två av de komponenter som universitetet tittar på i en ansökan. Kort sagt, ett perfekt GPA och eller ett perfekt MCAT-poäng är ingen garanti för antagning.

University of Chicago GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

University of PennsylvaniaRankad 8 i Best National University.

Penn Dental Medicine

NBDE-poäng eller resultat, GPA och klassranking ingår också i IEF.

Veterinärmedicinska utbildningar vid University of Pennsylvania

University of Pennsylvania GRE-poäng,GPA för masterexamen i hälsovårdsprofessioner

Johns Hopkins UniversityRankad på plats 12 i Best National University.

Antagning till utbildningsprogram för högre utbildning

Vid Johns Hopkins University ska alla sökande till utbildningsprogram för högre utbildning fylla i Bloomberg School’s allmänna ansökan om antagning till högre utbildning.

1. Ansökningsavgift: 135 dollar för att skicka in ansökningsformuläret online

2. Ansökningar för det akademiska året måste inkomma senast den 1 mars det året

3. Officiella utskrifter från ALLA akademiska utbildningar (grundutbildning, läkarutbildning och eventuella forskarskolor) krävs; dessa ska skickas direkt från den berörda institutionen till SOPHAS

4. Minst två referensbrev ska skickas elektroniskt via SOPHAS; brev krävs (rekommendationsformulären online kan inte användas i stället för brev)

5. KRAV FÖR TESTSPRÄNGNINGAR – GRE-poäng* krävs av alla sökande. MCAT-poäng accepteras i stället för GRE-poäng.

6. Sökande från länder där engelska inte är det primära språket måste lämna in officiella TOEFL-poäng. Ett TOEFL-poäng på minst 100 på det internetbaserade testet eller 600 på det pappersbaserade testet krävs för att bli antagen till MHS- eller doktorandprogrammet.

Johns Hopkins University GRE-poäng och antagningskrav för forskarutbildning inom Health Professions

Northwestern UniversityRankad 13 i Best National University.

Center for Genetic Medicine

Kurser kan inte tas med godkänt och måste tas för ett betyg som bidrar till deras slutliga GPA.

Ansökande med ett GPA på mindre än 3,0 kan komma i fråga om de har kursarbete efter examen som visar på högre betyg eller en annan doktorsexamen med ett GPA på 3,0 eller högre.

Ansökande behöver inte göra om GRE om de sökande har doktorerat, GRE-kravet upphävs inte för studenter med en tidigare masterexamen eller MD DO.

Northwestern University accepterar inte MCAT-poäng i stället för GRE-poäng.

GRE-poäng är bara en av de faktorer som tas i beaktande av antagningskommittén. På grund av variationen i poängsättningen av avsnittet Analytical Writing i GRE anser Northwestern University att de verbala och kvantitativa avsnitten är mest förutsägande för den sökandes förmåga.

GRE-kravet upphävs inte för studenter med en tidigare masterexamen eller MD DO. Programmet accepterar inte MCAT-poäng i stället för GRE-poäng.

Northwestern University GRE-poäng,GPA for masters degree in Health Professions

Emory UniversityRankad 21 i Best National University.

Admissions

Acceptansbeslut baseras på en mängd olika faktorer, inklusive akademisk beredskap , personliga referenser, en skriftlig berättelse, demonstration av tidigare exponering för området genetisk rådgivning, erfarenhet av patientvård och stödjande rådgivning samt intervjuprocessen.

Veterinärmedicinska utbildningar vid Emory University

Emory University GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

Georgetown UniversityRanked 21 in Best National University.

Biomedicinsk forskarutbildning

Ansökan 4-årig kandidatexamen Betygsgenomsnitt på 3,0 eller högre Icke-återbetalningsbar ansökningsavgift MålbeskrivningOfficiella utskrifter 3 rekommendationsbrev GRE MCAT Score Georgetown Univ.

Georgetown University GRE score,GPA för masterexamen i hälsovårdande yrken

University of Michigan-Ann ArborRankad 29 i bästa nationella universitet.

Frekventa frågor om antagning

Universitetet tittar på var och en av deras GRE-poäng separat. Nyttan med GRE ligger i deras universalitet till skillnad från GPA och rekommendationsbrev är GRE en gemensam nämnare för alla universitetssökande. MCAT-poäng accepteras men är mindre önskvärda än GRE.

Det totala paketet av GPA, GRE-poäng, forskning eller annan relevant erfarenhet, syfte och personligt uttalande samt rekommendationsbrev ligger till grund för antagningsbesluten.

University of Michigan-Ann Arbor GRE-poäng,GPA för masterexamen i hälsovårdsprofessioner

New York UniversityRankad 32 i Best National University.

Antagningskrav

Avlagd Associate of Applied Science-examen i tandhygienik med ett minsta kumulativt GPA på 3,0 eller högre.

Studenter som kommer in i programmet kan få en prövning för att uppfylla skriftlighetskravet genom att överföra två kurser, vid antagningstillfället, med betyget B eller bättre, av skrivintensiva engelska kompositionskurser på collegenivå från en ackrediterad högskola eller ett ackrediterat universitet, om de tidigare har slutfört minst femton collegelärarpoäng med ett kumulativt GPA på 2,0 eller högre.8 eller bättre.

New York University GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

Case Western Reserve UniversityRanked 38 in Best National University.

School of Medicine

Under de senaste åren har universitetsstudenterna haft allmänna GRE-poäng som i genomsnitt ligger i den 70:e percentilen, och GPA på 3,4 3,6.

Case Western Reserve University GRE-poäng,GPA för masterexamen i hälsovårdsprofessioner

Boston UniversityRankad 42 i bästa nationella universitet.

För nuvarande sökande

AMCAS kommer oss med GPA och klassinformation som en del av deras första ansökan hos dem. Vänligen rikta frågor GPA-beräkning till dem, eftersom de är bäst lämpade att besvara dessa frågor.

Boston University GRE-poäng och antagningskrav för forskarutbildningar inom hälsovård

Northeastern UniversityRanked 42 in Best National University.

Graduate Admissions Bouv eacute College of Health Sciences

Graduate Record Exam : Ett resultat på minst 150 Verbal Reasoning och 150 Quantitative Reasoning är att föredra.

En utvärdering av varje enskild kurs, GPA och ekvivalens av examen krävs.

Northeastern University GRE-poäng och antagningskrav för forskarutbildningar inom hälsovård

University of California-IrvineRankad 42 i Best National University.

Genetisk rådgivning MS

GP University of California kräver ett genomsnittligt genomsnittspoäng på minst 3,0 för antagning till examen. Under särskilda omständigheter kan det genomsnittliga genomsnittet i huvudämnet under de senaste två åren eller det genomsnittliga genomsnittet för en examen på forskarnivå beaktas i stället för det totala genomsnittet.

GRE: Resultat från allmänna prov måste lämnas in. Officiella GRE-resultat kommer att skickas till Division by Research and Graduate Studies.

University of California-Irvine GRE-resultat,GPA for masters degree in Health Professions

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.