2006 års ISDA-definitioner (”2006 års definitioner”) är avsedda att användas i bekräftelser av enskilda transaktioner som regleras av ISDA-mästaravtal. 2006 års definitioner är en uppdatering av 2000 års ISDA-definitioner (”2000 års definitioner”) som många parter till privat förhandlade derivattransaktioner har införlivat i befintliga bekräftelser eller andra dokument.

Syftet med 2006 års definitioner är att tillhandahålla det grundläggande ramverket för dokumentation av privat förhandlade ränte- och valutaderivattransaktioner. Även om 2006 års definitioner utarbetades med detta syfte i åtanke är ISDA medveten om att parter som dokumenterar andra typer av privat förhandlade derivattransaktioner kan finna det lämpligt att införliva 2006 års definitioner i bekräftelser för dessa transaktioner. Vissa definitioner och bestämmelser i 2000 års definitioner (inklusive ränteoptioner och relaterade bestämmelser) som förväntades behöva uppdateras regelbundet offentliggjordes i bilagan till 2000 års definitioner. Det finns ingen bilaga till 2006 års definitioner. Alla definitioner och bestämmelser i 2006 års definitioner, inklusive räntealternativen och relaterade bestämmelser, finns i 2006 års definitioner.

Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.