Prezenta notificare scutește bunurile utilizate de o unitate într-o zonă economică specială de la plata accizelor centrale și a accizelor suplimentare.

19 octombrie 2000.

Notificarea nr. 52 /2000-Central Excise

G.S.R. 803(E). – În exercitarea puterilor conferite de subsecțiunea (1) din secțiunea 5A din Central Excise Act, 1944, (1 din 1944), coroborată cu subsecțiunea (3) din secțiunea 3 din AdditionalDuties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 din 1957), Guvernul central, fiind convins că este necesar în interesul public să facă acest lucru și în locul notificării Guvernului Indiei în Ministerul Finanțelor (Departamentul de Venituri) nr. 41/2000-CE, din data de 26 mai 2000, cu excepția lucrurilor făcute sau omise înainte de această înlocuire, scutește prin prezenta scutire bunurile accizabile (denumite în continuare „bunurile menționate anterior”) specificate în anexa la Legea privind tariful central de accize din 1985 (5 din 1986), atunci când sunt aduse de o unitate (denumită în continuare „unitatea respectivă”) situată în Zona Economică Specială, astfel cum a fost notificată de Guvernul Indiei în cadrul Ministerului Comerțului și Industriei (denumită în continuare „zona”), de la o fabrică de producție sau un depozit situat în alte părți ale Indiei, în scopul fabricării de bunuri, al prestării de servicii, al producției, al prelucrării, al asamblării, al comercializării, al reparării, al recondiționării, al recondiționării, al recondiționării, al recondiționării, al ambalării sau în legătură cu acestea, precum și al exportului acestora (denumit în continuare „scopul menționat anterior”), de la plata integrală a accizelor percepute în temeiul secțiunii 3 din Legea privind accizele centrale menționată anterior și a accizelor suplimentare percepute în temeiul secțiunii 3 din Legea privind accizele suplimentare (bunuri de importanță specială) menționată anterior, sub rezerva următoarelor condiții, și anume:-

 1. Unitatea respectivă a fost autorizată de către comisarul pentru dezvoltare să înființeze unitatea în zonă în scopul menționat.

 2. Mărfurile menționate sunt aduse direct în unitate de la fabrica de producție sau de la depozit.

 3. Unitatea respectivă execută o garanție în forma specificată de către comisarul adjunct al accizelor centrale sau al vămilor sau de către comisarul adjunct al accizelor centrale sau al vămilor, prin care se obligă –

(i) să aducă bunurile respective în unitatea respectivă din zonă și să le utilizeze în scopul menționat;

să elimine bunurile menționate sau serviciile, articolele produse, fabricate, procesate și ambalate în unitatea respectivă din zonă sau deșeurile, resturile și rămășițele rezultate din această producție, fabricare, procesare sau ambalare în modul prevăzut în politica de export și de import și în prezenta notificare;

să obțină un NFEP (câștiguri nete în valută străină ca procent din exporturi) pozitiv, astfel cum se prevede la punctul 9.32 din Politica de export și de import, coroborat cu dispozițiile din Manualul de proceduri, vol. I, și să respecte condițiile prevăzute în prezenta notificare, dispozițiile relevante din Politica de export și de import și dispozițiile relevante din Manualul de proceduri, vol. I, și să respecte condițiile prevăzute în prezenta notificare, dispozițiile relevante din Politica de export și de import și dispozițiile relevante din Manualul de proceduri, vol. II. I și să plătească la cerere;-

(a) în cazul în care nu se atinge NFEP pozitiv menționat anterior, o taxă egală în valoare cu partea din taxa percepută pentru mărfurile respective, cu excepția scutirii prevăzute în prezenta notificare, iar taxa astfel plătită va avea aceeași proporție ca și partea de NFEP nerealizată în raport cu NEFP pozitiv care urmează să fie atins, împreună cu o dobândă la rata de 24% pe an pentru taxa respectivă, care trebuie plătită la cerere de la data achiziționării mărfurilor respective până la plata acestei taxe.

(b) în cazul în care mărfurile respective nu sunt utilizate în scopul menționat în termen de cinci ani, o sumă egală cu taxa percepută pentru mărfurile neutilizate, împreună cu o dobândă la rata de 24% pe an la taxa respectivă de la data importului sau a achiziției mărfurilor neutilizate până la plata taxei respective.

 1. Unitatea respectivă trebuie să țină o contabilitate adecvată, într-un format convenabil pentru ea și în funcție de exercițiul financiar, a tuturor intrărilor de valută străină prin exporturi și alte încasări, a tuturor ieșirilor de valută străină din cauza importurilor, a plății dividendelor, redevențelor, taxelor, a altor conturi similare, a consumului, a utilizării bunurilor menționate și a vânzării bunurilor produse, fabricate, prelucrate, ambalate și a serviciilor prestate, inclusiv a deșeurilor, deșeurile și resturile care rezultă din această producție, fabricare, procesare sau ambalare în zona tarifară internă și prezintă în mod regulat o declarație trimestrială și o declarație lunară în cazul pietrelor prețioase și bijuteriilor comisarului adjunct al accizelor centrale sau al vămilor sau comisarului adjunct al accizelor centrale sau al vămilor, în conformitate cu formularul prevăzut în apendicele 16H din Manualul de proceduri, vol. I, nr. 1, p. 1.I.
 2. Unitatea urmează procedura prevăzută în capitolul X din Regulile privind accizele centrale din 1944 (denumite în continuare „regulile menționate anterior”), cu mențiunea că certificatul de tip CT-3 anexat la prezenta notificare ca anexa I este utilizat de către funcționarul responsabil cu accizele centrale din cadrul unității în locul certificatului de tip CT-2 prevăzut în regulile menționate anterior.
 3. Comisarul adjunct al accizelor centrale sau al vămilor sau comisarul adjunct al accizelor centrale sau al vămilor poate, sub rezerva condițiilor și limitărilor pe care le poate impune și sub rezerva dispozițiilor politicii de export și de import –

permite mărfurile menționate sau mărfurile fabricate, produse, prelucrate, parțial prelucrate sau ambalate în unitatea respectivă să fie transportate temporar, fără plata taxelor vamale, către orice altă unitate dintr-o altă zonă economică specială sau către o întreprindere orientată spre export sau o zonă de prelucrare pentru export sau către unitățile parcului tehnologic de software sau ale parcului tehnologic de hardware electronic –

(a) pentru reparații, prelucrare, testare sau afișare și să fie returnate ulterior la unitatea respectivă sau

(b) în scopul fabricării și exportului acestora, sub rezerva menținerii unei contabilități corespunzătoare atât de către unitatea destinatară, cât și de către unitatea furnizoare:

permite ca mărfurile menționate sau parțial prelucrate sau ambalate în unitatea respectivă să fie scoase în afara zonei fără plata taxelor vamale în scopul testării, reparațiilor, înlocuirii, calibrării, rafinării, prelucrării, expunerii, prelucrării la locul de muncă sau oricărui alt proces necesar pentru fabricarea produsului final și să fie returnate ulterior în unitate sau să le scoată fără plata taxelor vamale sub cauțiune în vederea exportului de la locul de muncă:

Să se prevadă că, în cazul exportului din incinta locului de muncă al lucrătorului, un astfel de lucrător trebuie să fie înregistrat pentru accize centrale în conformitate cu regula 174 din normele menționate:

Se prevede, de asemenea, că deșeurile sau resturile sau reziduurile generate în timpul unui astfel de proces la locul de muncă sunt fie returnate unității din zonă, fie sunt vămuite cu plata taxelor vamale ca și cum deșeurile sau resturile respective ar fi fost procurate de unitatea respectivă;

permite scoaterea, fără plata taxelor vamale, a matrițelor, dispozitivelor, uneltelor, dispozitivelor de fixare, dispozitivelor, instrumentelor, umerașelor, modelelor, desenelor la sediul subcontractanților, cu condiția ca aceste bunuri să fie aduse înapoi la unitatea respectivă la terminarea lucrării în termenul stabilit de către comisarul adjunct al vămilor sau al accizelor centrale sau de către comisarul adjunct al vămilor sau al accizelor centrale:

Să se prevadă că această condiție nu se aplică unității menționate dacă unitatea respectivă este angajată în domeniul pietrelor prețioase și al bijuteriilor.

(7) Comisarul adjunct al accizelor centrale sau al vămilor sau comisarul adjunct al accizelor centrale sau al vămilor poate, sub rezerva condițiilor și limitărilor pe care le poate impune și sub rezerva dispozițiilor politicii de export și de import, să permită unității menționate angajate în domeniul pietrelor prețioase și al bijuteriilor din Zonă –

(i) să scoată aur, (i) să scoată aurul, argintul sau platina pentru a lucra în zona tarifară internă și să aducă înapoi bijuteriile finite sau semifinite, inclusiv bijuteriile cu pietre prețioase, cu o cantitate și o puritate egale cu cele ale aurului, argintului sau platinei scoase în termen de treizeci de zile de la data scoaterii:

Cu condiția să nu se permită scoaterea de diamante, pietre prețioase sau semiprețioase.

(ii) să primească bijuterii din aur simplu sau din argint simplu sau din platină simplă din orice loc din India, în schimbul aurului, argintului sau platinei de aceeași puritate și cantitate în greutate cu cea a bijuteriilor din aur, argint sau platină menționate, după caz:

Cu condiția ca, în cazul activităților menționate la punctele (i) și (ii) de mai sus în această condiție, unitatea din zona tarifară internă care furnizează astfel de bijuterii contra schimb de aur, argint sau platină sau în urma unei lucrări la comandă să nu aibă dreptul la beneficii de export prezumate, iar unitatea respectivă din zonă să nu fie eligibilă pentru pierderi sau pierderi de producție pentru astfel de bijuterii;

(iii) să scoată temporar articole de pietre prețioase și bijuterii în zona tarifară internă, fără plata taxelor vamale, în scopul expunerii și să fie returnate ulterior;

(iv) pentru transportul personal de bijuterii din aur sau bijuterii din argint sau bijuterii din platină sau pietre prețioase sau pietre semiprețioase sau mărgele și articole sub formă de eșantioane de până la 1.00.000 USD/- pentru turnee de promovare a exportului și expunere temporară sau vânzare în străinătate, cu condiția ca exportatorul să aducă înapoi astfel de bijuterii, pietre prețioase sau pietre semiprețioase sau mărgele și articole sau încasările din vânzare în termen de patruzeci și cinci de zile de la data plecării prin intermediul canalului bancar normal;

(v) să exporte bijuterii, inclusiv bijuterii de marcă, în vederea expunerii și vânzării în magazinele autorizate înființate în străinătate sau în sălile de prezentare ale distribuitorilor sau agenților săi:

Cu condiția ca articolele care nu sunt vândute în străinătate în termen de o sută optzeci de zile de la data exportului lor să fie reimportate în termen de patruzeci și cinci de zile de la data expirării acestei perioade de la data expirării;

(vi) să scoată temporar piese și scule de mașini în zona tarifară internă fără plata taxelor vamale în scopul reparațiilor și să le returneze după aceste reparații.

(vii) să scoată matrițe, scule, modele și desene în spațiile subcontractanților pentru lucrări fără plata taxelor și să le returneze ulterior la unitate în perioada specificată în acest sens de către comisarul adjunct sau comisarul adjunct al accizelor centrale sau al vămilor, după caz;

(viii) să trimită resturile, praful sau măturatul de aur rezultat în procesul de fabricație în unitatea sa la Monetăria guvernamentală sau la Monetăria privată pentru a fi transformat în lingouri de aur standard și să fie returnat ulterior la unitatea respectivă sau să vireze aceste resturi, praf sau măturat în zona tarifară internă cu plata taxelor vamale pentru conținutul de aur din aceste resturi, praf sau măturat.

(8) Sub rezerva satisfacției Comisarului adjunct al Accizelor Centrale sau al Vămilor sau a Comisarului adjunct al Accizelor Centrale sau al Vămilor, nu se percep taxe vamale pentru –

marfurile menționate (inclusiv bunurile de capital) sau pentru mărfurile fabricate, prelucrate sau ambalate în unitatea menționată, dacă aceste mărfuri sunt distruse în interiorul zonei sau în afara zonei, atunci când nu este posibilă sau permisă distrugerea lor în interiorul zonei.

deșeurile sau deșeurile sau rămășițele care apar în cursul unei astfel de producții, fabricări, prelucrări sau ambalări, dacă aceste deșeuri sau deșeuri sau rămășițe sunt distruse în interiorul zonei sau distruse în afara zonei, atunci când nu este posibilă distrugerea lor în interiorul zonei:

Să se prevadă că această condiție nu se aplică în cazul aurului, argintului, platinei, diamantelor, pietrelor prețioase și pietrelor semiprețioase.

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), în cazul în care unitatea respectivă este angajată în dezvoltarea de software, scutirea prevăzută în această notificare se aplică, de asemenea, bunurilor achiziționate de aceste unități pentru formare și pentru dezvoltarea și testarea de software pentru export și pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru dezvoltarea de software „la fața locului” în străinătate.

Dacă unitatea respectivă angajată în dezvoltarea de software respectă condițiile prevăzute în prezenta notificare; și

Explicație. – Onorariile de consultanță primite de unitatea respectivă în monedă străină convertibilă pentru servicii de consultanță pentrudezvoltarea de software la fața locului, în străinătate, sunt considerate a fi exporturi în scopul îndeplinirii NFEP pozitive menționate în prezenta notificare.

3. Fără a aduce atingere prevederilor prezentei notificări, unitatea menționată (alta decât o unitate comercială), este autorizată să vireze, în conformitate cu politica de export și de import, bunurile finite, inclusiv subprodusele și serviciile, fabricate sau produse din bunurile menționate (inclusiv rebuturile, deșeurile, resturile și rămășițele rezultate în cursul producției, fabricării, prelucrării sau ambalării acestor articole, precum și containerele, conurile și bobinele reutilizabile) în zona tarifară internă, cu plata taxelor vamale:

Cu condiția ca, în cazul în care aceste produse finite (inclusiv rebuturile, deșeurile, deșeurile, resturile și rămășițele) nu sunt supuse accizelor, să se plătească, la momentul vămuirii acestor produse finite, o acciză egală cu cea care ar fi fost plătită în cazul în care nu ar fi fost scutite în temeiul prezentei notificări, dar care ar fi fost plătită dacă nu ar fi fost scutite în temeiul prezentei notificări:

Se prevede, de asemenea, că se permite prestarea serviciilor de către unitatea respectivă în zona tarifară internă, sub rezerva atingerii unui NFEP pozitiv, astfel cum se prevede în politica de export și de import.

4. Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei notificări, unitatea respectivă angajată în activități comerciale este autorizată să vămuiască bunurile menționate în zona tarifară internă fără plata taxelor vamale, în cazul în care această vămuire se face în baza unei licențe prealabile sau a unui drept special de scutire de taxe vamale, în conformitate cu dispozițiile politicii de export și de import, sau către alte unități din zonele economice speciale, întreprinderi orientate spre export, zone de prelucrare a exporturilor, parcuri tehnologice de hardware electronic sau parcuri tehnologice de software.

5. Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții cuprinse în prezenta notificare, comisarul adjunct al accizelor centrale sau al vămilor sau comisarul adjunct al accizelor centrale sau al vămilor poate, sub rezerva unor condiții și limitări pe care le consideră oportun să le impună în circumstanțele cazului pentru a proteja în mod corespunzător interesele veniturilor și, de asemenea, sub rezerva permisiunii comisarului pentru dezvoltare al zonei, în cazul în care acest lucru este cerut în mod special în cadrul politicii de export și de import, să permită unității menționate din zonă să vămuiască oricare dintre aceste mărfuri pentru a fi transportate în afara zonei, în orice alt loc din India, în conformitate cu politica de export și de import:

Să se prevadă că –

(a) o astfel de vămuire a bunurilor de capital poate fi permisă la plata taxei pe valoarea amortizată a acestora și la rata în vigoare la data plății unei astfel de taxe;

Explicație .- Amortizarea este permisă pentru perioada de la data începerii producției comerciale a unității respective sau, în cazul în care aceste bunuri au fost primite după această începere, de la data la care aceste bunuri au început să fie utilizate pentru producția comercială până la data plății taxei;

(b) o astfel de vămuire a mărfurilor (inclusiv a conurilor, bobinelor, containerelor goale, adecvate pentru utilizare repetată), altele decât cele specificate la clauza (a), poate fi permisă cu plata taxelor la valoarea la momentul achiziției și la rata în vigoare la data plății acestor taxe;

(c) o astfel de vămuire a materialelor de ambalare folosite, cum ar fi cutii de carton, saci de polietilenă de un tip neadecvat pentru utilizare repetată, fără plata vreunei taxe.

Explicație. În sensul prezentei notificări –

(a) „Politica de export și de import” înseamnă politica de export și de import, 1997-2002, publicată de Guvernul Indiei în cadrul Ministerului Comerțului, prin notificarea nr. 1.(RE-99)/1997-2002, din 31 martie 2000, astfel cum a fost modificată periodic;

(b) „unitate orientată spre export” înseamnă o unitate orientată spre export în proporție de sută la sută, astfel cum a fost aprobată de consiliul de aprobare numit prin notificarea Guvernului Indiei în cadrul Ministerului Industriei, Departamentul de politică și promovare industrială sau de comisarul pentru dezvoltare în cauză;

(c) „zonă de procesare a exporturilor” înseamnă zona de procesare a exporturilor, astfel cum a fost notificată prin notificarea Guvernului Indiei în cadrul Ministerului de Finanțe (Departamentul de Venituri) în temeiul secțiunii 3 din Legea privind accizele centrale din 1944 ( 1din 1944);

(d) „unitate de parc tehnologic pentru hardware electronic (EHTP)” înseamnă o unitate înființată în temeiul și în conformitate cu sistemul de parc tehnologic pentru hardware electronic (EHTP) notificat de Guvernul Indiei în cadrul Ministerului Comerțului, videnotificarea nr. 5( RE-95)/92-97 din 30 aprilie 1995 și aprobată de Comitetul permanent interministerial numit prin notificarea Guvernului Indiei în cadrul Ministerului Industriei (Departamentul de Dezvoltare Industrială), nr.S.O. 117(E), din 22 februarie 1993;

(e) „Manual de proceduri, Vol. I” înseamnă Manualul de proceduri, Vol. I, 1997-2002, publicat de Guvernul Indiei, Ministerul Comerțului, prin Avizul public nr. (RE-2000)/1997-2002 din data de 31 martie 2000;

(f) „zonă economică specială” înseamnă zona economică specială notificată de Guvernul Indiei în cadrul Ministerului Comerțului și Industriei;

(g) „unitate de parcuri tehnologice de software (STP)” înseamnă o unitate înființată în temeiul și în conformitate cu schema de parcuri tehnologice de software (STP) notificată de Guvernul Indiei în cadrul Ministerului Comerțului prin notificarea nr. 4 (RE-95) / 92-95, din data de 30 aprilie 1995 și aprobată de Comitetul permanent interministerial numit prin notificarea Guvernului Indiei în cadrul Ministerului Industriei, Departamentul de Dezvoltare Industrială, nr. S.O. 117(E), din data de 22 februarie 1993.

ANEXA-I

Nr.————— Data————-

Formular C.T.3
Certificat pentru scoaterea mărfurilor accizabile sub cauțiune

Prin prezenta se certifică faptul că:

 1. Domnul/doamna————————(Numele și adresa)este/sunt titularul de licență de bună credință care deține licența nr.—————valabilă până la data de ———————
 2. Că el/ei a/au executat o cauțiune (Garanție generală/Securitate generală.

  Nr.——————— data——————– în valoare deRs.—————–cu Comisarul adjunct/comisarul adjunct al vămii sau al accizelor centrale ———————- și, în această calitate, i se poate permite să scoată ———————– (cantitate) de ———————– (mărfuri accizabile) de la unitatea de la ————————— la întreprinderea lor ————– la ————————–

 3. că specimenele de semnături ale agentului autorizat al acestuia/acestuia, și anume Shri —————, sunt prezentate mai jos, atestate corespunzător;

Specimen de semnătură Sd/- Central ExciseOfficer- In-charge of

Owner or his authorised Agent Attested theunit in Special Economic Zone

.

Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.