Columbia University w mieście Nowy JorkRanked 4 w Best National University.

Medycyna weterynaryjna

Inni wolą MCAT lub GRE.

Programy dla absolwentów medycyny weterynaryjnej na Columbia University w mieście Nowy Jork

Columbia University w mieście Nowy Jork Wynik GRE i wymagania wstępne dla programów studiów magisterskich w Health Professions

Cornell UniversityZaliczony do 15 w Best National University.

Admissions-College of Veterinary Medicine

Aplikacje powinny być składane za pośrednictwem portalu aplikacji online Graduate School. Gdy pojawi się monit o wybranie programu, wybierz Biological and Biomedical Sciences – Comparative Biomedical Sciences, pod którym znajdziesz Veterinary Medical Sciences, M.P.S.

Termin składania wniosków na semestr jesienny to 1 czerwca

Wymagania aplikacyjne:

1. Oświadczenie o celu

2. Curriculum vita lub życiorys

3. Dwa listy polecające

4. Transkrypt(y) akademicki(e) – studia licencjackie i / lub weterynaryjne, jeśli dotyczy

5. Obcokrajowcy muszą przedstawić dowód znajomości języka angielskiego – TOEFL lub IELTS

6. Uwaga: Ogólne wyniki testu GRE nie są wymagane do przyjęcia, ale mogą być przedstawione według uznania wnioskodawcy

Programy absolwentów medycyny weterynaryjnej na Cornell University

Wynik GRE wymagany na Cornell University programów magisterskich w medycynie weterynaryjnej

Tufts UniversityRanked 27 w Best National University.

Kryteria przyjęć DVM

Wyniki na teście ogólnym Graduate Record Examinations

Programy magisterskie z medycyny weterynaryjnej w Tufts University

Tufts University Wynik GRE i wymagania wstępne dla programów magisterskich z Health Professions

University of California-DavisRanked 38 w Best National University.

School of Veterinary Medicine

Większość uniwersytetu CA przyjętych studentów zarobił 3.6-3.7 w ich ogólnej nauki GPA i ich ostatnich 45 semestrze jednostek GPA z ilościowych wyników GRE w połowie 70 percentyl.

Aplikanci są oferowane wywiad w oparciu o dwuetapowy proces: 1.) Komitet Przyjęć oceni ich wniosek na podstawie ich GPA , najwyższy ilościowy wynik GRE i trzy listy polecające.

The GRE musi być podjęta do 31 sierpnia roku wnioskodawcy aplikacji. GRE musi być podjęta w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca może ponownie podjąć egzamin GRE w celu poprawy ich wyników, jeśli nie są one konkurencyjne. Uniwersytet nie może zaakceptować żadnych substytutów dla GRE. Ostateczny termin, aby wyniki GRE dostarczone elektronicznie do VMCAS jest 15 września

Wymagane kursy naukowe mogą być powtarzane na wyższą ocenę i będą uśredniane w ich ogólnym GPA nauki. Te powtarzane kursy mogą być również obliczane do ich ostatnich 45 jednostek semestralnych GPA, jeśli podjęte w ramach ich ostatnich 45 jednostek semestralnych przed złożeniem wniosku VMCAS.

Jednakże większość wymaganej pracy naukowej musi być zakończona do czasu wnioskodawcy, aby uniwersytet mógł odpowiednio ocenić ich ogólny Science GPA.

Jeśli ich ostatnie 45 jednostek semestralnych GPA nie jest konkurencyjne, wnioskodawca może rozważyć podjęcie dodatkowych kursów naukowych w celu poprawy zarówno ich ostatnich 45 jednostek semestralnych i nauki GPA.

Uzyskać wysokie wyniki na GRE, otrzymać silne listy polecające i zdobyć doświadczenie weterynaryjne jakości.

Retake GRE, jeśli ich wynik ilościowy jest niższy niż średnia tych dopuszczonych.

Programy dla absolwentów medycyny weterynaryjnej na University of California-Davis

University of California-Davis GRE score,GPA dla studiów magisterskich w Health Professions

University of Illinois at Urbana-ChampaignRanked 42 w Best National University.

Medycyna weterynaryjna w Illinois

Uczelnia wymaga wyniku egzaminu GRE, który nie jest starszy niż pięć lat.

Medycyna weterynaryjna programy magisterskie w University of Illinois at Urbana-Champaign

Wynik GRE wymagany w University of Illinois at Urbana-Champaign programy magisterskie w Medycynie Weterynaryjnej

University of Wisconsin-MadisonZaliczony do 47 w Najlepszym Narodowym Uniwersytecie.

Wymagania wstępne

Proszę zwrócić uwagę na obecną politykę GRE board stwierdza, że wyniki GRE są zgłaszane tylko przez pięć lat.

Programy magisterskie z medycyny weterynaryjnej na University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison Wynik GRE i wymagania wstępne dla programów magisterskich w Health Professions

University of FloridaZaliczony do 48 w Best National University.

Graduate Program Small Animal Clinical Sciences College of Veterinary Medicine University of Florida

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyniki ilościowej części GRE.

Minimalna GPA 3.0 we wszystkich podjętych kursach. Kredyty uzyskane w wyniku badań lub pracy dyplomowej nie będą liczone przy obliczaniu GPA.

Programy absolwentów medycyny weterynaryjnej na University of Florida

Wynik GRE wymagany w programach studiów magisterskich University of Florida w dziedzinie medycyny weterynaryjnej

Purdue University-Main CampusZaliczony do 62 w Najlepszych Uniwersytetach Krajowych.

Ready to Apply

Przedłożone wyniki GRE nie będą oceniane jako część procesu admissions.

Veterinary Medicine graduate programs at Purdue University-Main Campus

GRE score required at Purdue University-Main Campus master’s degree programs in Veterinary Medicine

University of Maryland-College ParkRanked 62 in Best National University.

Przyszli studenci

GRE łączny wynik około 300

Medycyna weterynaryjna programy magisterskie w University of Maryland-College Park

University of Maryland-College Park GRE wynik i wymagania wstępne dla programów magisterskich w Health Professions

University of Minnesota-Twin CitiesRanked 71 w Best National University.

Admisje

Zobacz listę kontrolną aplikacji uniwersyteckiej, aby uzyskać zestawienie materiałów, które należy złożyć wraz z wnioskiem

University of Minnesota-Twin Cities Wynik GRE i wymagania wstępne dla programów studiów magisterskich w zakresie zawodów medycznych

Clark UniversityRanked 76 w Best National University.

Ubieganie się o przyjęcie

Wyniki GRE zostaną zgłoszone do KSU CVM i VMCAS.

Wyniki GRE muszą być otrzymane przed upływem terminu VMCAS.

Clark University Wynik GRE,GPA dla studiów magisterskich w zawodach medycznych

University of VermontZaliczony do 85 w Najlepszych Uniwersytetów Narodowych.

Early Acceptance Tufts Veterinary Medicine Program

Student musi utrzymać co najmniej 3,4 GPA przez cztery lata tutaj w UVM.

Veterinary Medicine programów absolwent University of Vermont

GRE wynik wymagany na University of Vermont programów magisterskich w Veterinary Medicine

North Carolina State University w RaleighRanked 95 w Best National University.

NC State Veterinary Medicine

The GPA dla ostatnich 45 godzin kredytowych cofa się o semestr na raz.

Grady osiągnięte w wielu próbach kursu będą obliczane do Wymaganego kursu GPA, Ogólnego GPA i Ostatnich 45 godzin GPA Innymi słowy, niższa ocena jest obliczana do GPA

Rozważanie w ramach Alternatywnej Kwalifikacji dotyczy tylko wymogu GPA, a nie innych wymagań wstępnych

Wszystkie próby kursu, jednak są obliczane do wymaganego GPA kursu, ogólnego GPA i GPA ostatnich 45 godzin

Wszyscy kandydaci muszą wziąć GRE i złożyć wyniki do VMCAS. Wynik GRE® jest sumą werbalnych, ilościowych i pisemnych części analitycznych testu ogólnego.

Obecna Polityka Zarządu GRE stwierdza, że ich wyniki są zgłaszane przez 5 lat Dlatego test GRE® musi być podjęty w ciągu 5 lat od 1 października w roku aplikacji.

Jeśli wnioskodawca wziął GRE wcześniej i złożył wyniki przy użyciu 5496, wnioskodawca nie musi wysyłać wyników ponownie.

Programy Absolwent Medycyny Weterynaryjnej w North Carolina State University w Raleigh

North Carolina State University w Raleigh Wynik GRE i wymagania wstępne dla programów absolwentów w zawodach medycznych

Auburn UniversityZajmuje 103 miejsce w Najlepszych Uniwersytetach Narodowych.

Prospective Veterinary Students

Jeśli kurs jest powtarzany na wyższą ocenę, obie oceny będą czynnikiem do obliczeń średniej ocen uniwersytetu. Wszystkie kursy ukończone w każdym college’u lub uniwersytecie zostaną wykorzystane do obliczenia wnioskodawcy skumulowanej GPA.

Aby zakwalifikować się do rozmowy kwalifikacyjnej, mieszkańcy Alabamy i Kentucky muszą mieć minimalną skumulowaną GPA 2.50 w skali 4.00.

Graduate Record Examination ogólny test jest wymagany jako część ich aplikacji.

Wnioski są oceniane na podstawie rekordu akademickiego, GRE i doświadczenia.

Najwyższy wynik uzyskany w werbalnych i ilościowych sekcjach GRE są łączone w celu obliczenia ogólnego wyniku.

Programy absolwentów medycyny weterynaryjnej w Auburn University

Auburn University GRE score,GPA dla magistrów w Health Professions

Washington State UniversityRanked 127 w Best National University.

Pre-Veterinary Medicine

Aby kwalifikować się do tego ekskluzywnego programu, studenci muszą być członkami Kolegium Honorowego, postępować zgodnie z zalecanym programem nauczania w pierwszym roku studiów i utrzymać kwalifikujący GPA w całym programie.

Veterinary Medicine graduate programs at Washington State University

Washington State University GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

Lincoln Memorial UniversityRanked 53 w Best Regional University in South Coast.

Wymagania wstępne

GRE Scores są nam należne do 15 września.

Jeśli ich ostatni egzamin GRE został podjęty ponad trzy lata temu, wnioskodawca będzie musiał ponownie podjąć egzamin.

LMU-CVM akceptuje tylko GRE, aby zapewnić, że wszyscy studenci są oceniane na równych warunkach.

Proszę pamiętać, że nie ma w dół strony do podjęcia GRE niż raz.

Wszyscy wnioskodawcy mają mieć minimalną GPA 2,8 na 4,0 skali, aby ich wniosek rozpatrywany przez Komisję Przyjęć. LMU-CVM nie określa minimalnego wyniku GRE.

Uczelnia używa ich VMCAS obliczonego GPA.

Manchester UniversityRanked 27 w Best Regional College in Midwest.

Biologia-Chemia

Ogólny egzamin GRE jest dostępny tylko w wersji skomputeryzowanej i jest zaplanowany niezależnie w Prometric Testing Center.

University of Southern Mississippi

Master’s Degree Shelter Medicine Distance Education College of Veterinary Medicine University of Florida

Górny podział GPA musi być zgłoszony na UF Graduate Application. Użyj instrukcji na aplikacji, a ten arkusz, aby obliczyć i dokładnie zgłosić ich górny-division GPA.

GRE jest wymagany dla wszystkich wnioskodawców i powinien być wybrany na tej stronie z wyjątkiem wnioskodawców, którzy posiadają tytuł DVM z instytucji students.S.

Uniwersytet wymaga 297 całkowitego wyniku GRE z 153 w sekcji werbalnej i 144 w sekcji ilościowej.

Od momentu, gdy wnioskodawca podjął komputerowy GRE i poprosił o przesłanie swoich wyników, potrzeba 10-14 dni roboczych, aby wyniki dotarły na Uniwersytet Floryda.

Jeśli wnioskodawca posiada dyplom ukończenia studiów lub stopień zawodowy z instytucji międzynarodowej, wnioskodawca musi podjąć i złożyć wyniki GRE.

Przesłanie wyników GRE na Uniwersytet Floryda.

Wyniki GRE pozostają aktywne przez pięć lat. Jeśli kandydat nie przystąpił do GRE w ciągu pięciu lat, musi ponownie przystąpić do egzaminu.

Wliczając czas przetwarzania, może to potrwać do 4 tygodni, aby wyniki GRE zostały dołączone do wniosku po złożeniu prośby.

Medycyna weterynaryjna programy absolwentów University of Southern Mississippi

Clarion University of Pennsylvania

Medycyna weterynaryjna

Uzyskanie akceptacji do programu Doctor of Veterinary Medicine wymaga nie tylko dobrych metryk, ale także wysokiego poziomu poświęcenia, pasji i skupienia.

Harvard UniversityRanked 2 w Best National University.

MEMP studenci Harvard-MIT Health Sciences and Technology

Terminy przyjęć są zazwyczaj na początku grudnia poprzedzającego semestr jesienny, w którym zamierzasz się zapisać.

**Transkrypty:** Wszyscy wnioskodawcy przedłożą zeskanowane transkrypty z każdego college’u lub uniwersytetu, w którym stopień został lub zostanie uzyskany jako część ich aplikacji online.

**Listy polecające:** Wymagane są trzy listy polecające, z których co najmniej dwa powinny pochodzić od osób, które są dobrze zaznajomione z Twoją pracą naukową i umiejętnościami badawczymi.

**Raporty z wynikami testów:** Ogólne wyniki testów GRE są wymagane od wszystkich wnioskodawców MEMP. Ilościowe i analityczne wyniki GRE laureatów są zazwyczaj powyżej 90. percentyla, a wyniki werbalne są zazwyczaj powyżej 75. percentyla.
Jeśli twoim pierwszym językiem nie jest angielski, musisz zdać egzamin TOEFL lub IELTS.

Medycyna weterynaryjna programy dla absolwentów na Uniwersytecie Harvarda

Harvard University GRE score,GPA dla magistra w Health Professions

Yale UniversityRanked 3 w Best National University.

Admission Financial Aid Genetics

Graduate Record Exam jest wymagany i przedłożenie wyniku na Subject Test w biologii molekularnej komórki, biochemii lub chemii jest zalecane.

Yale University GRE score,GPA dla magistra w Health Professions

Stanford UniversityRanked 4 w Best National University.

Graduate Admissions

W jednym z następujących obszarów: Biologia, Chemia, lub Matematyka.

Programy dla absolwentów medycyny weterynaryjnej w Stanford University

Stanford University GRE score and admission requirements for graduate programs in Health Professions

University of ChicagoRanked 4 in Best National University.

Admissions

Średnia łączna GPA wyniosła 3,84. Zakres GPA dla klasy wchodzącej na uniwersytet wynosił 3,36 4,0.

Ważne jest, aby zrozumieć, że MCAT i GPA to tylko dwa z elementów, na które uniwersytet patrzy w aplikacji. W skrócie, doskonały GPA i lub doskonały wynik MCAT nie są gwarancją dopuszczenia.

University of Chicago GRE score,GPA dla magistra w zawodach medycznych

University of PennsylvaniaRanked 8 w Best National University.

Penn Dental Medicine

NBDE wyniki lub rezultaty, GPA i stopień klasy są również zawarte w IEF.

Veterinary Medicine programów absolwent University of Pennsylvania

University of Pennsylvania GRE score,GPA dla magistra w Health Professions

Johns Hopkins UniversityRanked 12 w Best National University.

Graduate Training Programs Admissions

Na Johns Hopkins University, wszyscy wnioskodawcy do programów Graduate degree powinni wypełnić ogólny wniosek Bloomberg School o dopuszczenie absolwentów.

1. Opłata za wniosek: 135 USD za złożenie formularza wniosku online

2. Wnioski na rok akademicki muszą zostać otrzymane do 1 marca tego roku

3. Wymagane są oficjalne stenogramy ze WSZYSTKICH szkoleń akademickich (licencjackich, medycznych i wszelkich szkół absolwentów); powinny one zostać wysłane bezpośrednio z odpowiedniej instytucji do SOPHAS

4. Co najmniej dwa listy referencyjne powinny być złożone elektronicznie przez SOPHAS; listy są wymagane (formularze rekomendacji online nie mogą być używane zamiast listów)

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TESTÓW – Wyniki GRE* są wymagane od wszystkich wnioskodawców. Wyniki MCAT zostaną zaakceptowane w miejsce wyników GRE.

6. Wnioskodawcy z krajów, w których angielski nie jest językiem podstawowym, muszą przedstawić oficjalne wyniki TOEFL. Minimalny wynik TOEFL 100 w teście internetowym lub 600 w teście papierowym jest wymagany do przyjęcia do MHS lub programu doktoranckiego.

Johns Hopkins University GRE score and admission requirements for graduate programs in Health Professions

Northwestern UniversityRanked 13 in Best National University.

Centrum Medycyny Genetycznej

Kursy nie mogą być podjęte pass fail i muszą być podjęte na ocenę, która przyczynia się do ich ostatecznego GPA.

Aplikanci z GPA mniej niż 3.0 mogą być brane pod uwagę, jeśli mają post degree coursework wykazujące wyższe stopnie lub inny stopień absolwent z GPA 3.0 lub wyższym.

Uniwersytet Northwestern nie akceptuje wyników MCAT w miejsce wyników GRE.

Wyniki GRE są tylko jednym z czynników branych pod uwagę przez komisję rekrutacyjną. Ze względu na zmienność w punktacji sekcji Analytical Writing w GRE, Northwestern University uważa, że sekcje Verbal i Quantitative są najbardziej przewidywalne dla możliwości wnioskodawcy.

Wymóg GRE nie jest uchylony dla studentów z wcześniejszym tytułem magistra lub MD DO. Program nie akceptuje wyników MCAT w miejsce wyników GRE.

Northwestern University GRE score,GPA dla magistrów w Health Professions

Emory UniversityRanked 21 w Best National University.

Admissions

Decyzje o przyjęciu opierają się na wielu czynnikach, w tym gotowości akademickiej, osobistych referencjach, pisemnym oświadczeniu narracyjnym, wykazaniu wcześniejszej ekspozycji na dziedzinę doradztwa genetycznego, doświadczeniu w opiece nad pacjentem i doradztwie wspierającym oraz procesie wywiadu.

Medycyna weterynaryjna programy dla absolwentów Emory University

Emory University GRE score,GPA dla studiów magisterskich w Health Professions

Georgetown UniversityRanked 21 w Best National University.

Biomedical Graduate Education

Aplikacja 4-letni tytuł licencjata Średnia ocen 3.0 lub wyższa Bezzwrotna opłata aplikacyjna Oświadczenie o celuOficjalne stenogramy 3 listy polecające GRE MCAT Score Georgetown Univ.

Georgetown University GRE score,GPA dla magistra w zawodach medycznych

University of Michigan-Ann ArborRanked 29 w Best National University.

Często zadawane pytania wstępne

Uniwersytet spojrzeć na każdego z ich wyników GRE oddzielnie. Przydatność GRE jest w ich uniwersalności w przeciwieństwie do GPA i listów polecających, GRE jest jedną wspólną cechą wszystkich wnioskodawców uniwersyteckich. MCAT wyniki są akceptowane, ale mniej pożądane niż GRE.

W dodatku, decyzje o przyjęciu będą oparte na całkowitym pakiecie GPA, wyniki GRE, badania lub inne odpowiednie doświadczenie, oświadczenie o celu i osobiste oświadczenie i listy polecające.

University of Michigan-Ann Arbor GRE score,GPA dla magistra w Health Professions

New York UniversityRanked 32 w Best National University.

Wymagania wstępne

Przyznany stopień Associate of Applied Science w higienie dentystycznej z minimalnym skumulowanym GPA 3.0 lub wyższym.

Studenci wchodzący do programu mogą zostać zweryfikowani pod kątem spełnienia wymogu pisania poprzez przeniesienie dwóch kursów, w momencie przyjęcia, z oceną B lub lepszą, z pisania poziomu College-intensywnych kursów kompozycji angielskiej z akredytowanego College’u lub Uniwersytetu, jeśli wcześniej ukończyli co najmniej piętnaście punktów college’u ze skumulowanym GPA 2.8 lub lepiej.

New York University GRE score,GPA dla magistra w Health Professions

Case Western Reserve UniversityRanked 38 w Best National University.

School of Medicine

W ostatnich latach studenci uniwersytetu mieli ogólne wyniki GRE uśredniając w 70 percentylu, a GPAs z 3.4 3.6.

Case Western Reserve University GRE score,GPA dla magistra w zawodach medycznych

Boston UniversityRanked 42 w Best National University.

Dla obecnych wnioskodawców

AMCAS będzie nas z GPA i informacje o klasie jako część ich początkowej aplikacji z nimi. Proszę kierować pytania GPA obliczeń do nich, ponieważ są one najlepiej umieszczone, aby odpowiedzieć na te inquiries.

Boston University GRE wynik i wymagania wstępne dla programów absolwent w zawodach medycznych

Northeastern UniversityRanked 42 w Best National University.

Graduate Admissions Bouv eacute College of Health Sciences

Graduate Record Exam : Minimalny wynik 150 Verbal Reasoning i 150 Quantitative Reasoning jest preferowany.

A course-by-course, GPA i ocena równoważności stopnia jest wymagana.

Northeastern University GRE wynik i wymagania wstępne dla programów absolwent w Health Professions

University of California-IrvineRanked 42 w Best National University.

Genetic Counseling MS

GP Uniwersytet Kalifornijski wymaga minimalnej GPA 3,0 dla przyjęcia absolwentów. W szczególnych okolicznościach, GPA w głównym dla ostatnich dwóch lat lub GPA dla stopnia absolwent może być brane pod uwagę w miejsce ogólnego GPA.

GRE: Ogólne wyniki testu muszą być złożone. Oficjalne wyniki GRE zostaną przekazane do Wydziału przez Badania i Graduate Studies.

University of California-Irvine GRE score,GPA dla magistra w Health Professions

.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.