David Simmons
Aug 20, 2018 – 6 min read

Sermon for Proper 15B 8/19/18

Przez całe lato śledziliśmy historię królewskości starożytnego Izraela. Jedenaście tygodni temu słyszeliśmy, jak lud domagał się od proroka Samuela, by Bóg wyznaczył im króla, aby mogli być „jak wszystkie inne ludy” na ziemi. Czyniąc to, zdają się rezygnować z idei, że są narodem wybranym, zatwierdzonym przez przymierze Mojżesza, aby być narodem odłączonym na służbę Bogu. Chcą być narodem jak wszystkie inne, z potężnymi, totalitarnymi królami, którzy prowadzą wojny i budują imperia. Samuel ostrzega ich przed tym, co zrobi król:

Weźmie waszych synów i zrobi z nich żołnierzy. (…) Córki wasze przeznaczy do pracy jako kosmetyczki, kelnerki i kucharki. Wcieli do wojska wasze najlepsze pola, winnice i sady i przekaże je swoim wyjątkowym przyjaciołom. Będzie opodatkowywał wasze zbiory i roczniki, aby wesprzeć swoją rozbudowaną biurokrację. Nadejdzie dzień, w którym będziecie płakać z rozpaczy z powodu tego króla, którego tak bardzo pragniecie dla siebie. (The Message)

W ciągu ostatnich kilku tygodni śledziliśmy historię króla Dawida. Trzy tygodnie temu mieliśmy historię seksualnej napaści Dawida na Batszebę, a następnie zamordowania jej męża i innych osób z nim współpracujących, aby to zatuszować. Dwa tygodnie temu prorok Natan opowiedział Dawidowi historię, która zakończyła się tym, że król Dawid wydał na siebie wyrok, który doprowadził go do stwierdzenia: „Zgrzeszyłem przeciwko Panu”. Zeszły tydzień był jednym z przykładów długiej linii okropnych konsekwencji, które wynikają ze złych decyzji Dawida, z jego synem Absolomem, który podjął walkę przeciwko swojemu ojcu. Mimo to, kiedy jego syn ginie w bitwie, Dawid woła: „Chciałbym umrzeć zamiast ciebie, Absalomie, mój synu, mój synu!”. Rzeczywiście, wszystko, przed czym prorok Samuel ostrzegał o królewskości, spełniło się w osobie Dawida.

W naszym czytaniu w tym tygodniu umarła ostatecznie tragiczna postać Dawida. Interesujące jest to, że Księga Królewska odnotowuje bardzo mało fanfar z powodu śmierci Dawida, w przeciwieństwie do relacji, jakie mamy o innych królach Bliskiego Wschodu z tego okresu. W końcu Dawid jest postacią, wokół której obraca się ta część Starego Testamentu, ale wszystko co słyszymy to to, że spał ze swoimi przodkami. Jedną ze znamiennych rzeczy w Biblii jest to, jak mało tapetuje ona wady swoich bohaterów.

Syn Dawida, Salomon, którego matką jest Batszeba, zostaje królem. Jest pewien problem z tekstem czytanym dziś rano. Jeśli zwrócicie uwagę na cytat, czytamy z pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, ale potem przechodzimy do trzeciego rozdziału. W ten sposób przeskakujemy przez wiele trudnego materiału. Pomimo faktu, że rozdział pierwszy mówi, że królestwo Salomona jest „mocno ugruntowane”, rozdział drugi jest opisem przemocy wobec możliwych królewskich rywali, który przywodzi na myśl scenę z Ojca Chrzestnego, gdzie Michael Corleone przejmuje władzę od swojego ojca Vito i bezlitośnie eliminuje konkurencję.

Dopiero po tej fali przemocy dochodzimy do rozdziału trzeciego i snu Salomona. W tym śnie ukazuje mu się Bóg i oferuje mu wszystko, o co poprosi. W tym momencie historia się zmienia. Salomon powiedział:

A teraz oto jestem: BÓG, mój Bóg, uczyniłeś mnie, swojego sługę, władcą królestwa w miejsce Dawida, mojego ojca. Jestem na to za młody, jestem zwykłym dzieckiem! Nie znam się na rzeczy, nie wiem, co to za praca. A oto jestem pośród ludzi, których wybrałeś, wielkich ludzi – zbyt wielu, by można ich było zliczyć. Oto, czego pragnę: Daj mi serce słuchające Boga, abym mógł dobrze prowadzić Twój lud, dostrzegając różnicę między dobrem a złem. Któż bowiem w pojedynkę jest w stanie prowadzić Twój chwalebny lud?” (The Message)

Dawid i Salomon są bardzo podobni pod wieloma względami. Potężni, bezwzględni, autorytarni królowie, którzy żyją w luksusie i uważają to za prerogatywę swojej pozycji. W dzisiejszym fragmencie widzimy jednak różnicę w ich sposobie sprawowania władzy.

Dawid jest nieustannie zapatrzony w siebie – jest ostatecznie pewien swojego statusu jako Bożego przedstawiciela do rządzenia Izraelem i swojej zdolności do tego. Królewskość Dawida to narcystyczny kult osobowości zbudowany wokół jego boskiego prawa. Jest on zdolny do głębokiej skruchy, ale nawet wtedy dzieje się to dopiero po konfrontacji z Bogiem, a i tak wszystko kręci się wokół niego. Rozważmy Psalm 51, który tradycyjnie jest mu przypisywany:

Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twej wiernej miłości! Zetrzyj moje przewinienia według Twego wielkiego miłosierdzia! Obmyj mnie całkowicie z mojej winy, oczyść mnie z mojego grzechu! Ponieważ znam swoje występki, mój grzech jest zawsze tuż przede mną. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie – tylko Tobie. Popełniłem zło w Twoich oczach. (CEB)

Choć z pewnością godne pochwały jest to, że jest skruszony, nie ma w nim zbyt wiele zrozumienia, że konsekwencje jego czynów spowodowały szkody poza jego osobistą relacją z Bogiem. Kiedy prorok Natan konfrontuje go z zabójstwem Uriasza, jego reakcją nie jest próba zadośćuczynienia Batszebie, ale wołanie: „Zgrzeszyłem przeciwko Panu”. Dawid jest tak skupiony na sobie, że nie jest w stanie dostrzec otaczających go kręgów, które cierpiały z powodu konsekwencji jego działań. Chociaż godne pochwały jest to, że szuka osobistego przebaczenia u Boga, nie podejmuje wysiłku, aby przywrócić sprawiedliwość poprzez naprawienie szkód wyrządzonych bliźnim.

Solomon, jednakże, idzie w innym kierunku. Zachowując się bardzo podobnie do swego ojca w rozdziale 2, w rozdziale 3 wydaje się zmieniać. Walter Bruggeman pisze, że to, o co prosi, jest znaczące – „słuchające serce”, aby móc prowadzić swój lud. Salomon nie prosi, by móc „czynić sprawiedliwość”, ale by „słyszeć sprawiedliwość”. Wydaje się, że rozumie on, iż odpowiedzią na bycie dobrym przywódcą jest słuchanie, a nie mówienie. Znalezienie nieodłącznej sprawiedliwości w danej sprawie, zamiast narzucania swojej własnej woli. Znamienne jest również to, że jego odruchem jest proszenie o coś dla swoich ludzi, a nie o coś dla siebie. Czy nauczył się czegoś, obserwując swojego ojca i ucząc się, czego nie należy robić? Czy jego matka wyjawiła mu swoje prawdziwe uczucia na temat swojej sytuacji i sprawiła, że ślubował być innym królem?

Kiedy myślimy o mądrości Salomona, często myślimy w kategoriach osobistej cechy. Ale kiedy jest ona dana przez Boga, to z konkretnego powodu – aby służyć wspólnocie. Salomon dostrzega, że naród żydowski jest „ważkim” lub „ciężkim” ludem. Nie ze względu na ich liczbę, ale z powodu specjalnego przymierza z Bogiem, które zawarli, aby być Jego ludem i światłem dla narodów. Pod wieloma względami jest to pełne koło – przywrócenie statusu, który ludzie zdawali się odrzucać, kiedy domagali się króla, aby mogli być tacy jak inne narody. Salomon prosi o mądrość, aby jego lud mógł spełnić tę rolę. A my jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy naśladują potomka Salomona, Jezusa, mamy kontynuować tę rolę bycia światłem dla świata.

Ukochani, żyjemy w społeczeństwie, które stało się hiper-indywidualistyczne. Uważamy, że wszystko powinno być dostosowane do naszych indywidualnych pragnień. Mówimy prawie wyłącznie w kategoriach tego, co jest legalne, a nie w kategoriach tego, co jest najlepsze dla naszego społeczeństwa. Z dnia na dzień stajemy się coraz bardziej spolaryzowani i coraz mniej potrafimy rozmawiać z kimś, z kim się nie zgadzamy. W takim środowisku ważne jest, aby pamiętać o modlitwie Salomona. Nie czynicie sprawiedliwości, lecz ją słyszycie, a nie możemy tego zrobić, kiedy nigdy nie przestajemy mówić innym tego, co wiemy, że jest absolutnie słuszne.

Skrucha jest ważna, ale to tylko część obrazu. Jeśli nie potrafimy przejść od osobistego żalu do odbudowy wspólnoty tych, którzy zostali zranieni przez nasze działania i sposób życia, to nie mamy żadnej mądrości. My, jako naśladowcy Jezusa, jesteśmy wezwani do naśladowania przykładu jego przodka. Mamy prosić o posiadanie serc słuchających Boga, abyśmy mogli rozróżniać dobro od zła, budując Królestwo Boże w naszej wspólnocie.

Amen.

.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.