Representing the Rights of Workers Who Have Been Wrongfully Terminated

Wrongfully Terminated Lawyer Springfield Massachusetts

Prawo stanowe i federalne zabrania pracodawcom zwalniania pracowników z pewnych powodów, w tym dyskryminacji opartej na przynależności do określonych grup i angażowania się w działania, które są chronione przez prawo. Jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie zwolniony, możesz zlecić zbadanie stanu faktycznego swojej sprawy doświadczonemu prawnikowi, wypełniając i przesyłając nasz kwestionariusz online lub umawiając się na konsultację już dziś.

Utrata pracy może być druzgocąca. Poza stratami finansowymi, możesz również czuć się skrzywdzony (nie bez powodu) przez decyzję pracodawcy. W pewnych okolicznościach, możesz mieć podstawy prawne do złożenia pozwu o bezprawne rozwiązanie umowy o pracę przeciwko swojemu pracodawcy.

Massachusetts jest stanem zatrudnienia na życzenie, co oznacza, że pracodawcy mają prawo do zakończenia pracy z wielu różnych powodów. W rzeczy samej, mogą to zrobić z dobrych powodów (pracownik stale się spóźniał i nie osiągał zadowalających wyników), mogą to zrobić z niefortunnych, ale zrozumiałych powodów (firma borykała się z poważnymi problemami finansowymi), lub mogą to zrobić z powodów stosunkowo nieistotnych (szefowi nie podobała się nowa fryzura pracownika). W rzeczywistości, pracodawcy w Massachusetts mogą zwolnić pracownika w zasadzie bez powodu.

Jednakże, pracodawcy w Massachusetts nie mają prawa do zwolnienia pracownika z nielegalnego powodu. Podczas gdy pracodawcy mają szeroką swobodę w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, pewne praktyki są wyraźnie zabronione przez prawo stanowe i federalne. W Hayber, McKenna & Dinsmore, nasi doświadczeni adwokaci Springfield bezprawnego wypowiedzenia pomóc pokrzywdzonym pracownikom walczyć z powrotem przed złym działaniem pracodawców. Mamy biuro w samym sercu centrum Springfield, a my z dumą służyć pracownikom w społecznościach w całym regionie, w tym w Chicopee, Holyoke, Agawam, Westfield, Wilbraham i West Springfield.

Co stanowi Wrongful Termination?

Terminowanie pracownika może być nielegalne, jeśli narusza prawo pracy lub porządku publicznego. Istnieje wiele różnych praw, które chronią pracowników przed wypowiedzeniem z następujących powodów i nie tylko:

 • Wykorzystanie zgodnego z prawem prawa pracownika
 • Zgłaszanie nieprawidłowości poprzez raportowanie nielegalnych działań pracodawcy
 • Odmowa zaangażowania się w działania nieetyczne lub nielegalne
 • Dyskutowanie kwestii związanych z pracą ze współpracownikami (i. e. płaca, niebezpieczne warunki, związki zawodowe, warunki pracy).e płaca, niebezpieczne warunki, uzwiązkowienie, rozpowszechnianie petycji)
 • Dyskryminacja lub odwet
 • Naruszenie umowy o pracę

Jeśli zostałeś rozwiązany z jednego z powyższych powodów lub z innego powodu, który Twoim zdaniem jest niesłuszny, nie powinieneś zwlekać z omówieniem swojej sytuacji z naszym wykwalifikowanym adwokatem. Nasza firma może pomóc Ci przynieść roszczenia prawne za bezprawne wypowiedzenie tak, że można odzyskać dla wszelkich strat finansowych lub emocjonalnych.
Termination for Exercising Employee Rights

Pracownicy mają wiele praw, które powinny być w stanie prawidłowo wykonywać bez obawy o wypowiedzenie przez pracodawcę. Do takich praw należą:

 • Prawo do żądania lub wzięcia kwalifikowanego urlopu rodzinnego i medycznego
 • Prawo do złożenia roszczenia o odszkodowanie pracownicze po wypadkach lub chorobachPrawo do głosowania i uczestniczenia w pracach ławy przysięgłych, gdy zostaniesz do tego wezwany
 • Prawo do oczekiwania odpowiedniego wynagrodzenia i płatności za nadgodziny
 • Prawo do przerw na odpoczynek lub posiłek zgodnie z przepisami prawa pracy

Jeśli zostałeś zwolniony z pracy za uczestniczenie w legalnych działaniach, do których masz prawo zgodnie z prawem, prawdopodobnie masz silną sprawę o niesłuszne zwolnienie.

Nieprawidłowe wypowiedzenie za gwizdanie lub sprzeciwianie się nielegalnym działaniom

Jeśli twój pracodawca próbuje nakłonić cię do zrobienia czegoś nielegalnego, masz prawo do zgłoszenia tego wykroczenia i wypowiedzenia się na ten temat. W związku z tym prawem, kwalifikujesz się do pewnej ochrony prawnej. Pracodawca nie może zwolnić pracownika tylko dlatego, że ten zaangażował się w chronione zachowanie whistleblowing lub dlatego, że wewnętrznie sprzeciwił się nielegalnemu działaniu. Ta zasada porządku publicznego ma zastosowanie w wielu różnych kontekstach.

Na przykład, jeśli sprzeciwiasz się zbliżającemu się nielegalnemu działaniu, twój pracodawca nie może podjąć działań w celu usunięcia cię, aby następnie zaangażować się w to nielegalne działanie. Podobnie, jeśli odkryjesz trwające lub przeszłe nielegalne działanie i zgłosisz ten problem odpowiednim władzom, takim jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) lub innym stanowym lub federalnym organom regulacyjnym, twój pracodawca nie może podjąć negatywnych działań przeciwko tobie.

Na koniec, należy również zauważyć, że pracodawca nie może cię zwolnić za informowanie o nieprawidłowościach lub sprzeciwianie się nielegalnemu działaniu, nawet jeśli nie miałeś racji. Jeśli miałeś uzasadnione przekonanie, że postępowanie twojego pracodawcy było niezgodne z prawem i podjąłeś działania, które uważałeś za stosowne w danych okolicznościach, wtedy pracodawca nie może cię zwolnić za to postępowanie, nawet jeśli okaże się, że działania pracodawcy były w rzeczywistości legalne.

Usuwanie wypowiedzeń za „Wspólne działania”

Jako grupa, pracownicy Massachusetts mają pewne prawa do zbiorowego organizowania się w celu walki o lepsze świadczenia, wyższe płace i lepsze warunki pracy. Sekcja 7 National Labor Relations Act zapewnia wyraźną ochronę prawną dla pracowników próbujących się zorganizować. Zasadniczo, pracodawca nie może zwolnić pracownika tylko dlatego, że angażował się on w uzgodnioną działalność. W zależności od konkretnych okoliczności, skargi dotyczące warunków pracy, płacy lub innych kwestii pracowniczych mogą być prawnie chronione przez federalne prawo pracy. Ponadto, wyraźne wysiłki organizacji pracy są wyraźnie chronione na mocy prawa federalnego.

Nielegalna dyskryminacja lub odwet

Pracownicy Massachusetts są prawnie chronieni przed bezprawną dyskryminacją, a to z pewnością obejmuje wypowiedzenie oparte na dyskryminacyjnych powodach. Dokładniej mówiąc, następujące cechy są uważane za chronione i jako takie nie mogą odgrywać żadnej roli w decyzji pracodawcy o rozwiązaniu z Tobą umowy o pracę:

 • Rasa i kolor skóry
 • Pochodzenie narodowe
 • Płeć
 • Seks i płeć
 • Orientacja seksualna
 • Tożsamość płciowa i ekspresja tożsamość i ekspresja
 • Wiek
 • Stan ciąży
 • Niepełnosprawność fizyczna lub psychologiczna

Dodatkowo, masz prawo do złożenia skargi i zgłoszenia bezprawnej dyskryminacji lub molestowania w miejscu pracy. Na przykład, jeśli złożysz skargę o molestowanie seksualne, twój pracodawca nie może starać się o zwolnienie cię z tego powodu. Jest to prawdą nawet jeśli pracodawca uważa, że skarga była nieuzasadniona. Nie ma znaczenia czy skarga okazała się uzasadniona; pracownicy muszą być w stanie korzystać ze swoich praw pracowniczych bez obawy przed odwetem ze strony pracodawcy

Oczywiście, niestety, zbyt wielu pracodawców w Massachusetts angażuje się w bezprawną dyskryminację lub odwet. Kiedy to robią, zazwyczaj próbują wymyślić fałszywy powód, dla którego pracownik został zwolniony. Te fałszywe powody są określane jako powody pretekstowe. Twój prawnik Springfield praw pracowniczych może pomóc udowodnić pretekst, a tym samym ustalić bezprawnego wypowiedzenia. Robiąc to może być czasami trudne, więc ważne jest, aby szukać pomocy prawnej tak szybko, jak to możliwe po wypowiedzeniu.

Usuwanie wypowiedzenia z naruszeniem umowy o pracę

Jedna sytuacja, w której at-will zasady zatrudnienia nie mają zastosowania jest, gdy pracodawca i pracownik podpisał umowę o pracę określającą szczególne wymagania dla wypowiedzenia. Ogólnie rzecz biorąc, umowy te przewidują określony okres zatrudnienia i wymagają, aby pracodawca miał uzasadniony powód do zwolnienia pracownika. Jeśli pracodawca wypowie ich bez powodu, mogą oni ubiegać się o odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie.

Źródła dla pracowników MA Fired Illegally

Massachusetts Court System- System sądowy Massachusetts dostarcza ważnych informacji na temat prawa Massachusetts w zakresie rozwiązywania umów o pracę, w tym prawa stanowego, prawa precedensowego i zasobów druku.

Massachusetts Employment Lawyers Association (MELA)- MELA jest organizacją poświęconą zwiększaniu świadomości, rzecznictwa i wsparcia dla adwokatów, którzy poświęcają większość swojej praktyki do reprezentowania pracowników.

Workplace Fairness – Ta krajowa organizacja non-profit została zbudowana na fundamencie zdrowego rozsądku zrozumienia często skomplikowanego języka prawa pracy. W tym celu organizacja dystrybuuje jasne i zwięzłe informacje na temat praw pracowniczych, a także wspiera społeczność krajowych adwokatów.

Contact Our Massachusetts Wrongful Termination Attorneys Today

At Hayber, McKenna & Dinsmore, nasi prawnicy praw pracowniczych pomóc osobom walczyć z powrotem przed bezprawnym zakończeniem. Jeśli zostałeś zwolniony i uważasz, że powód był w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, możesz mieć doświadczonego adwokata Springfield zatrudnienia przeglądu sprawy wypełniając nasz kwestionariusz online lub dzwoniąc do naszego biura dzisiaj na 413-417-7035.

.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.