2

Kursy pierwszej pomocy w nagłych wypadkach obejmują umiejętności w zakresie resuscytacji dorosłych, dzieci i niemowląt oraz pierwszej pomocy, a także szkolenie w zakresie obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) i użycia tlenu w nagłych wypadkach. Emergency First Response oferuje również kompleksowe kursy pierwszej pomocy w miejscu pracy, specjalnie zaprojektowane, aby spełnić krajowe i międzynarodowe standardy zgodności dla kursów CPR i pierwszej pomocy w miejscu pracy. Kursy Emergency First Response są elastycznie zaprojektowane, aby dostosować się do harmonogramu i potrzeb szkoleniowych. Mogą być prowadzone razem lub osobno w dowolnej kombinacji.

Kursy Emergency First Response budują zaufanie laika-ratownika do zapewnienia opieki w obliczu nagłego zdarzenia medycznego. Uczestnicy uczą się i ćwiczą te same techniki i zasady opieki nad pacjentem, których używają profesjonaliści medyczni, ale na poziomie laika.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat kursu Emergency First Response Primary Care (CPR).

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat kursu Emergency First Response Secondary Care (pierwsza pomoc).

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat kursu Emergency First Response Care for Children.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat kursu Emergency First Response CPR & AED.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat kursu Emergency First Response Refresher Course.

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat kursów Emergency First Response Workplace Courses

.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.