Definicje ISDA 2006 („Definicje 2006”) są przeznaczone do stosowania w potwierdzeniach poszczególnych transakcji regulowanych przez Umowy Ramowe ISDA. The 2006 Definitions are an update of the 2000 ISDA Definitions („2000 Definitions”) which many parties to privately negotiated derivative transactions have incorporated into existing Confirmations or other documents.

The purpose of the 2006 Definitions is to provide the basic framework for the documentation of privately negotiated interest rate and currency derivative transactions. Chociaż Definicje 2006 zostały sporządzone z myślą o tym celu, ISDA uznaje, że strony dokumentujące inne rodzaje prywatnie negocjowanych transakcji pochodnych mogą uznać za pomocne włączenie Definicji 2006 do Potwierdzeń dla tych transakcji. Niektóre definicje i postanowienia Definicji z 2000 roku (w tym Opcje Rate i powiązane postanowienia), co do których przewidywano, że będą wymagały okresowej aktualizacji, zostały opublikowane w Załączniku do Definicji z 2000 roku. Do Definicji 2006 nie ma Załącznika. Wszystkie definicje i postanowienia Definicji z 2006 roku, w tym Warianty Stawek i postanowienia z nimi związane, zawarte są w Definicjach z 2006 roku.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.