David Simmons
20 aug, 2018 – 6 min read

Een preek voor Proper 15B 8/19/18

We volgen nu al de hele zomer het verhaal over het koningschap van het oude Israël. Elf weken geleden hoorden we hoe het volk van de profeet Samuel eiste dat God hen een koning zou aanstellen, zodat ze “Net als alle andere volken” van de aarde konden zijn. Daarmee lijken zij af te zien van het idee dat zij een uitverkoren volk zijn, bekrachtigd door het verbond van Mozes, om een volk te zijn dat apart is gezet om God te dienen. Zij willen een volk zijn als alle anderen, met machtige totalitaire koningen die oorlog voeren en keizerrijken bouwen. Samuël waarschuwt hen voor wat een koning zal doen:

Hij zal uw zonen nemen en soldaten van hen maken. … Hij zal jullie dochters aan het werk zetten als schoonheidsspecialistes, serveersters en koks. Hij zal jullie beste akkers, wijngaarden en boomgaarden inlijven en ze overdragen aan zijn speciale vrienden. Hij zal jullie oogsten en oogst belasten om zijn uitgebreide bureaucratie te ondersteunen. Er zal een dag komen waarop jullie wanhopig zullen huilen om deze koning die jullie zo graag voor jezelf willen hebben. (The Message)

We hebben de afgelopen weken het verhaal van koning David gevolgd. Drie weken geleden hadden we het verhaal van Davids seksuele aanranding van Bathseba, waarna hij haar man vermoordde en anderen met hem om het te verdoezelen. Twee weken geleden vertelde de profeet Nathan David een verhaal dat eindigde met koning David die een oordeel over zichzelf velde, wat hem ertoe bracht te verklaren: “Ik heb gezondigd tegen de Heer.” Vorige week was er een voorbeeld van de lange reeks verschrikkelijke gevolgen die voortvloeien uit Davids slechte beslissingen, met zijn zoon Absolom die de wapens opnam tegen zijn vader. Toen zijn zoon sneuvelde in de strijd, riep David: “Was ik maar gestorven in plaats van jij, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!” Inderdaad, alles wat de profeet Samuel waarschuwde over het koningschap is uitgekomen in de persoon van David.

In onze lezing van deze week is het uiteindelijk tragische karakter van David gestorven. Het is interessant dat in het boek Koningen weinig ophef wordt gemaakt over Davids dood, in tegenstelling tot de verslagen die we hebben over andere koningen uit het Midden-Oosten uit die periode. David is tenslotte de figuur waar dit deel van het Oude Testament om draait, maar het enige wat we horen is dat hij met zijn voorouders naar bed is geweest. Een van de opmerkelijke dingen van de Bijbel is hoe weinig hij over de fouten van zijn helden heen walst.

David’s zoon Salomo, wiens moeder Bathseba is, wordt koning. Er is een probleempje met de tekst zoals die vanmorgen is voorgelezen. Als u de aanhaling opmerkt, lezen we uit het eerste hoofdstuk van het eerste boek van Koningen, maar slaan dan over naar het derde hoofdstuk. Dit springt over een hoop moeilijk materiaal. Ondanks het feit dat hoofdstuk één zegt dat Salomo’s koninkrijk “stevig gevestigd” is, is hoofdstuk twee een verslag van geweld tegen mogelijke koninklijke uitdagers dat doet denken aan de scène in de Godfather waarin Michael Corleone het stokje overneemt van zijn vader Vito en de concurrentie meedogenloos uitschakelt.

Pas na die gewelddadige bende komen we bij hoofdstuk drie en Salomo’s droom. In deze droom verschijnt God aan hem en biedt hem alles wat hij vraagt. Dit is waar het verhaal omdraait. Salomo zei:

En nu ben ik hier: GOD, mijn God, u hebt mij, uw dienaar, tot heerser over het koninkrijk gemaakt in plaats van David, mijn vader. Ik ben hier te jong voor, nog maar een kind! Ik ken de klappen van de zweep niet, nauwelijks de ‘ins’ en ‘outs’ van deze baan. En hier sta ik dan, te midden van de mensen die u hebt uitgekozen, een groot volk – veel te veel om ooit te tellen. Dit is wat ik wil: Geef mij een hart dat luistert naar God, zodat ik uw volk goed kan leiden, het verschil kan zien tussen goed en kwaad. Want wie is in zijn eentje in staat om uw glorieuze volk te leiden?” (The Message)

David en Salomo lijken in veel opzichten op elkaar. Machtige, meedogenloze autoritaire koningen die in luxe leven en dat beschouwen als een voorrecht van hun positie. Maar we zien een verschil in de manier waarop zij hun heerschappij uitoefenen in de passage van vandaag.

David is voortdurend vol van zichzelf – hij is uiteindelijk zeker van zijn status als Gods vertegenwoordiger om Israël te regeren en van zijn vermogen om dat te doen. Davids koningschap is een narcistische cultus van persoonlijkheid, opgebouwd rond zijn goddelijke recht. Hij heeft het vermogen tot diep berouw, maar zelfs dan gebeurt het pas nadat hij ermee geconfronteerd is, en draait het nog steeds allemaal om hem. Denk maar aan Psalm 51, die traditioneel aan hem wordt toegeschreven:

Have mercy on me, God, according to your faithful love! Veeg mijn wandaden weg door uw grote ontferming! Was mij geheel schoon van mijn schuld; reinig mij van mijn zonde! Omdat ik mijn wandaden ken, is mijn zonde altijd recht voor mij. Ik heb tegen U gezondigd – U alleen. Ik heb kwaad gedaan in uw ogen. (CEB)

Hoewel het zeker prijzenswaardig is dat hij berouw toont, is er niet veel begrip voor het feit dat de gevolgen van zijn daden schade hebben aangericht buiten zijn persoonlijke relatie met God. Wanneer de profeet Nathan hem confronteert met de moord op Uria, is zijn reactie niet om te proberen het goed te maken met Bathseba, maar om te roepen: “Ik heb gezondigd tegen de Heer.” David is zo egocentrisch, dat hij niet in staat is de kringen om hem heen te zien, die geleden hebben onder de gevolgen van zijn daden. Hoewel het prijzenswaardig is dat hij persoonlijke vergeving van God zoekt, doet hij geen moeite om de gerechtigheid te herstellen door zijn schade aan medemensen te herstellen.

Solomon gaat echter een andere kant op. Terwijl hij zich in hoofdstuk 2 zeer vergelijkbaar met zijn vader gedraagt, lijkt hij in hoofdstuk 3 te veranderen. Walter Bruggeman schrijft dat wat hij vraagt veelzeggend is – een “luisterend hart” om zijn volk te kunnen leiden. Salomo vraagt niet om “recht te kunnen doen”, maar om “recht te horen”. Hij lijkt te begrijpen dat het antwoord op de vraag of je een goed leider bent, ligt in luisteren in plaats van spreken. Om de inherente rechtvaardigheid in de zaak te vinden in plaats van zijn eigen wil op te leggen. Het is ook veelzeggend dat zijn impuls is om iets voor zijn volk te vragen in plaats van iets voor zichzelf. Heeft hij iets geleerd door naar zijn vader te kijken en te leren wat hij niet moet doen? Heeft zijn moeder hem haar ware gevoelens over haar situatie verteld en hem doen beloven een andere koning te worden?

Wanneer we denken aan de wijsheid van Salomo, denken we vaak in termen van een persoonlijke eigenschap. Maar wanneer deze wijsheid door God wordt gegeven, is dat om een specifieke reden – om de gemeenschap te dienen. Salomo erkent dat het Joodse volk een “gewichtig” of “zwaar” volk is. Niet vanwege hun aantal, maar vanwege het speciale verbond dat zij met God hebben gesloten om zijn volk te zijn en een licht voor de volken. In veel opzichten is dit een volledige cirkel – een herstel van de status die het volk leek weg te gooien toen het een koning eiste, zodat het kon zijn als de andere volken. Salomo vraagt om wijsheid, zodat zijn volk die rol kan vervullen. En wij als christenen, als mensen die Salomo’s nakomeling Jezus volgen, moeten die rol van licht voor de wereld op ons nemen.

Beliefden, wij leven in een maatschappij die hyper-geïndividualiseerd is geworden. We denken dat alles moet worden aangepast aan onze individuele wensen. We praten bijna uitsluitend in termen van wat legaal is in plaats van in termen van wat het beste is voor onze samenleving. We raken elke dag meer gepolariseerd en zijn steeds minder in staat om te praten met iemand met wie we het niet eens zijn. In zo’n omgeving is het belangrijk om Salomo’s gebed te herinneren. Je maakt geen gerechtigheid, je hoort gerechtigheid, en dat kunnen we niet doen als we nooit ophouden iedereen te vertellen wat we weten dat absoluut juist is.

Bekering is belangrijk, maar het is slechts een deel van het plaatje. Als wij niet kunnen overgaan van persoonlijk berouw naar het herstel van de gemeenschap van hen die door onze daden en manier van leven zijn gekwetst, dan hebben wij helemaal geen wijsheid. Wij, als volgelingen van Jezus, zijn geroepen om het voorbeeld van zijn voorvaderen te volgen. Wij moeten vragen om een God-luisterend hart te hebben, zodat wij het verschil kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad, en het koninkrijk van God in onze gemeenschap kunnen opbouwen.

Amen.

Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.