Cacaoproducten en chocolade zijn recent erkend als een rijke bron van flavonoïden, voornamelijk flavanolen, krachtige antioxidant en anti-inflammatoire agentia met bewezen voordelen voor cardiovasculaire gezondheid, maar grotendeels onbewezen effecten op neurocognitie en gedrag. In dit overzicht concentreren we ons op neuromodulerende en neuroprotectieve effecten van cacaoflavanolen bij mensen. De geabsorbeerde flavonoïden dringen door en accumuleren in de hersengebieden die betrokken zijn bij leren en geheugen, vooral de hippocampus. De neurobiologische effecten van flavonoïden worden op twee manieren verondersteld plaats te vinden: (i) via directe interacties met cellulaire cascades die expressie opleveren van neuroprotectieve en neuromodulerende proteïnen die neurogenese, neuronale functie en hersenconnectiviteit bevorderen, en (ii) via verbetering van de bloeddoorstroming en angiogenese in de hersenen en zintuiglijke systemen. Beschermende effecten van langdurige consumptie van flavanol op neurocognitie en gedrag, inclusief leeftijds- en ziektegerelateerde cognitieve achteruitgang, werden aangetoond in diermodellen van normale veroudering, dementie, en beroerte. Enkele menselijke observatie- en interventiestudies lijken deze bevindingen te bevestigen. Bewijsmateriaal over de meer directe werking van cacaoflavanolen blijft beperkt en niet overtuigend, maar rechtvaardigt verder onderzoek. Als een schets voor toekomstig onderzoek naar de invloed van cacaoflavanolen op menselijke cognitie, stemming en gedrag, onderstrepen wij de combinatie van functionele neuroimaging met cognitieve en gedragsmatige prestatiemetingen.

Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.