De 2006 ISDA Definitions (de “2006 Definitions”) zijn bedoeld voor gebruik in bevestigingen van individuele transacties die onder ISDA Master Agreements vallen. De Definities 2006 zijn een actualisering van de ISDA Definities 2000 (de “Definities 2000”) die veel partijen bij onderhands overeengekomen derivatentransacties hebben opgenomen in bestaande bevestigingen of andere documenten.

Het doel van de Definities 2006 is het basiskader te bieden voor de documentatie van onderhands overeengekomen rente- en valutaderivatentransacties. Hoewel de 2006 Definitions werden opgesteld met dit doel voor ogen, erkent ISDA dat partijen die andere soorten onderhands overeengekomen derivatentransacties documenteren, het nuttig kunnen vinden om de 2006 Definitions op te nemen in Confirmations voor die transacties. Bepaalde definities en bepalingen van de Definities 2000 (met inbegrip van de Rate Options en aanverwante bepalingen) waarvan werd verwacht dat zij periodiek zouden moeten worden bijgewerkt, werden gepubliceerd in de Bijlage bij de Definities 2000. Er is geen Bijlage bij de 2006 Definities. Alle definities en bepalingen van de Definities 2006, met inbegrip van de Tariefopties en aanverwante bepalingen, zijn opgenomen in de Definities 2006.

Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.