A jogellenesen felmondott munkavállalók jogainak képviselete

jogellenesen felmondott ügyvéd Springfield Massachusetts

Az állami és szövetségi törvények egyaránt tiltják, hogy a munkáltatók bizonyos okokból kirúgják a munkavállalókat, beleértve a meghatározott csoportokhoz való tartozáson és a törvény által védett tevékenységek végzésén alapuló megkülönböztetést. Ha úgy gondolja, hogy jogtalanul szüntették meg a munkaviszonyát, az online kérdőívünk kitöltésével és elküldésével vagy egy konzultáció lekötésével még ma egy tapasztalt ügyvéd megvizsgálhatja ügyének tényeit.

A munkahely elvesztése pusztító lehet. Azon túl, hogy anyagi gondjai maradnak, úgy érezheti, hogy a munkáltató döntése miatt (jó okkal) igazságtalannak érzi magát. Bizonyos körülmények között jogi alapja lehet arra, hogy jogellenes felmondási keresetet nyújtson be a munkáltatójával szemben.

Massachusetts egy at-will foglalkoztatási állam, ami azt jelenti, hogy a munkáltatóknak jogukban áll felmondani a munkavállalóknak a legkülönbözőbb okokból. Valóban, megtehetik ezt jó okokból (a munkavállaló folyamatosan késett és alulteljesített), megtehetik ezt szerencsétlen, de érthető okokból (a vállalat komoly pénzügyi nehézségekkel nézett szembe), vagy megtehetik ezt viszonylag jelentéktelen okokból (a főnöknek nem tetszett a munkavállaló új frizurája). Valójában a massachusettsi munkáltatók gyakorlatilag minden ok nélkül kirúghatnak egy munkavállalót.

A massachusettsi munkáltatóknak azonban nincs joguk arra, hogy jogellenes okból felmondjanak egy munkavállalónak. Bár a munkáltatók széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a munkavállalók felvétele és elbocsátása terén, bizonyos gyakorlatokat az állami és szövetségi törvények kifejezetten tiltanak. A Hayber, McKenna & Dinsmore-nál tapasztalt springfieldi jogellenes felmondási ügyvédeink segítenek a sérelmet szenvedett munkavállalóknak visszavágni a rosszul cselekvő munkáltatókkal szemben. Irodánk Springfield belvárosának szívében található, és büszkén szolgáljuk a munkavállalók érdekeit az egész régióban, többek között Chicopee, Holyoke, Agawam, Westfield, Wilbraham és West Springfield településeken.

Mi minősül jogellenes felmondásnak?

A munkavállaló felmondása jogellenes lehet, ha az sérti a munkaügyi törvényt vagy a közrendet. Számos olyan törvény létezik, amely védi a munkavállalókat az alábbi és más okokból történő felmondástól:

 • Egy törvényes munkavállalói jog gyakorlása
 • Szólás a munkáltató törvénytelen cselekedeteinek bejelentésével
 • Etikátlan vagy törvénytelen cselekedetek megtagadása
 • Munkával kapcsolatos problémák megvitatása a munkatársakkal (i. m.pl. fizetés, nem biztonságos körülmények, szakszervezeti szervezkedés, petíció köröztetése)
 • Diszkrimináció vagy megtorlás
 • Munkaszerződés megsértése

Ha a fenti okok bármelyike miatt vagy más, Ön szerint jogellenes okból felmondtak Önnek, ne késlekedjen megbeszélni helyzetét képzett jogellenes felmondási ügyvédünkkel. Cégünk segíthet Önnek a jogellenes felmondás miatti jogi igényérvényesítésben, hogy Ön megtéríthesse az esetleges pénzügyi vagy érzelmi veszteségeit.
Munkavállalói jogok gyakorlása miatti felmondás

A munkavállalóknak számos joguk van, amelyeket megfelelően gyakorolhatnak anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy a munkáltatójuk felmondja őket. Ezek a jogok közé tartoznak:

 • A minősített családi és egészségügyi szabadság kérelmezéséhez vagy igénybevételéhez való jog
 • A munkavállalói kártérítési igény benyújtásához való jog egy munkahelyi…
 • A szavazati jog és az esküdtszéki munkában való részvétel joga, ha erre felkérik
 • A megfelelő bérezéshez és túlórapénzhez való jog
 • A munkaügyi törvények által előírt pihenő- vagy étkezési szünetek tartásához való jog

Ha azért rúgják ki, mert olyan törvényes tevékenységekben vesz részt, amelyekhez a törvény szerint joga van, valószínűsíthető, hogy jogellenes felmondással kapcsolatos ügye van.

Téves felmondás bejelentésért vagy jogellenes cselekményekkel szembeni ellenállásért

Ha a munkáltatója megpróbálja rávenni Önt arra, hogy valami jogelleneset tegyen, akkor joga van jelenteni ezt a visszaélést, és beszélni az ügyről. Ezzel a joggal kapcsolatban Ön bizonyos jogi védelemre jogosult. A munkáltatók nem bocsáthatnak el egy munkavállalót pusztán azért, mert védett bejelentő magatartást tanúsított, vagy mert belsőleg ellenezte a jogellenes cselekményt. Ez a közrendi szabály számos különböző kontextusban érvényesül.

Például, ha Ön tiltakozik egy készülő jogellenes cselekmény ellen, a munkáltatója nem intézkedhet az Ön eltávolításáról annak érdekében, hogy aztán részt vegyen az adott jogellenes magatartásban. Hasonlóképpen, ha Ön egy folyamatban lévő vagy korábbi jogellenes cselekményt fedez fel, és jelenti a problémát a megfelelő hatóságnak, például az Értékpapír- és Tőzsdebizottságnak (SEC) vagy bármely más állami vagy szövetségi szabályozó hatóságnak, a munkáltatója nem hozhat hátrányos intézkedést Önnel szemben.

Végül azt is meg kell jegyezni, hogy a munkáltató nem bocsáthatja el Önt a bejelentés vagy egy jogellenes cselekmény ellenzése miatt, még akkor sem, ha Ön tévedett. Ha Ön megalapozottan hitte, hogy a munkáltatója magatartása jogellenes, és olyan bejelentő intézkedéseket tett, amelyeket a körülményekhez képest ésszerűen megfelelőnek tartott, akkor a munkáltatója nem bocsáthatja el Önt ezért a magatartásért, még akkor sem, ha kiderül, hogy a munkáltatói intézkedések valójában jogszerűek voltak.

Felmondás “összehangolt tevékenységért”

A massachusettsi munkavállalók csoportként bizonyos jogokkal rendelkeznek a kollektív szervezkedéshez, hogy megpróbáljanak jobb juttatásokért, magasabb fizetésekért és jobb munkakörülményekért küzdeni. A National Labor Relations Act 7. szakasza egyértelmű jogi védelmet nyújt a szervezkedni próbáló munkavállalók számára. Lényegében a munkáltató nem bocsáthat el egy munkavállalót pusztán azért, mert az összehangolt tevékenységet folytat. A konkrét körülményektől függően a munkakörülményekkel, a fizetéssel vagy más munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos panaszok jogilag védettek lehetnek a szövetségi munkaügyi törvény értelmében. Továbbá, a kifejezett munkaszervezési törekvések egyértelműen védelmet élveznek a szövetségi törvény értelmében.

Törvénytelen megkülönböztetés vagy megtorlás

A massachusettsi munkavállalók jogilag védettek a törvénytelen megkülönböztetéssel szemben, és ez természetesen magában foglalja a diszkriminatív okokból történő felmondást is. Pontosabban, az alábbi jellemzők védett státusznak minősülnek, és mint ilyenek, nem játszhatnak szerepet a munkáltató felmondási döntésében:

 • Rasszus és bőrszín
 • nemzetiségi származás
 • nem
 • nem
 • nem és nem
 • nemi irányultság
 • nemi hovatartozás
 • nemi hovatartozás. identitás és kifejezés
 • Kor
 • Terhességi állapot
 • Fizikai vagy pszichológiai fogyatékosság

Ezeken kívül, joga van panaszt tenni és jelenteni a munkahelyi jogellenes megkülönböztetést vagy zaklatást. Ha például panaszt tesz szexuális zaklatás miatt, a munkáltatója ezután nem próbálhatja meg felmondani önt emiatt. Ez akkor is igaz, ha a munkáltatója úgy véli, hogy a panasza indokolatlan volt. Nem számít, hogy a panasz megalapozottnak bizonyul-e; a munkavállalóknak lehetővé kell tenni, hogy gyakorolhassák munkajogi jogaikat anélkül, hogy munkáltatói megtorlástól kellene tartaniuk

Természetesen sajnálatos módon túl sok massachusettsi munkáltató folytat jogellenes megkülönböztetést vagy megtorlást. Ilyenkor jellemzően megpróbálnak kitalálni egy hamis indokot arra, hogy a munkavállalót valójában miért rúgták ki. Ezeket a hamis okokat nevezik ürügynek. Az Ön springfieldi munkavállalói jogokkal foglalkozó ügyvédje segíthet Önnek az ürügyek bizonyításában és így a jogellenes felmondás megállapításában. Ez néha kihívást jelenthet, ezért fontos, hogy a felmondást követően a lehető leghamarabb jogi segítséget kérjen.

Munkaszerződést sértő felmondás

Az egyik olyan helyzet, amikor az at-will munkaviszony elvei nem alkalmazhatók, az az, amikor a munkáltató és a munkavállaló olyan munkaszerződést írt alá, amely a felmondás konkrét követelményeit tartalmazza. Általánosságban elmondható, hogy ezek a szerződések a munkaviszony bizonyos időtartamát írják elő, és megkövetelik, hogy a munkáltatónak indokolt oka legyen a munkavállaló elbocsátására. Ha a munkáltató ok nélkül szünteti meg őket, a munkavállaló kártérítést kérhet a jogellenes felmondásért.

Források a jogellenesen elbocsátott MA munkavállalók számára

Massachusetts Court System- A Massachusetts Court System fontos információkat nyújt a massachusettsi munkaügyi felmondási jogról, beleértve az állami jogot, az esetjogot és a nyomtatott forrásokat.

Massachusetts Employment Lawyers Association (MELA)- A MELA egy olyan szervezet, amely a tudatosság növelésének, az érdekérvényesítésnek és a támogatásnak szenteli magát azon ügyvédek számára, akik gyakorlatuk nagy részét a munkavállalók képviseletének szentelik.

Workplace Fairness – Ez a nemzeti nonprofit szervezet a gyakran bonyolult munkajogi nyelvezet józan megértésének alapjaira épült. Ennek érdekében a szervezet világos és tömör információkat terjeszt a munkavállalói jogokról, és egy nemzeti érdekvédőkből álló közösséget is ápol.

Lépjen kapcsolatba Massachusetts-i jogellenes felmondással foglalkozó ügyvédeinkkel még ma

A Hayber, McKenna & Dinsmore cégnél a munkajogi ügyvédek segítenek az egyéneknek a jogellenes felmondás elleni küzdelemben. Ha Önt elbocsátották, és úgy gondolja, hogy az indoklás bármilyen módon jogellenes volt, egy tapasztalt springfieldi munkajogász megvizsgálhatja az ügyét, ha kitölti online kérdőívünket, vagy még ma felhívja irodánkat a 413-417-7035-ös telefonszámon.

Articles

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.