Varallisuusselvityslainsäädännön mukaan testamenttituomioistuin selvittää vainajan omaisuuden, päättää verojen ja muiden kulujen maksamisesta ja jakaa omaisuuden laillisten perillisten kesken testamentissa määrätyllä tavalla. Useimmat testamenttituomioistuinten käsittelemät asiat, kuten testamentin hyväksyminen ja toimeenpanijoiden määrääminen, ovat tavanomaisia ja riidattomia. Kaikki oikeudelliset riidat, jotka syntyvät henkilön kuoleman tai henkisen toimintakyvyttömyyden vuoksi, pannaan vireille testamenttituomioistuimessa, ja ne voidaan luokitella testamenttioikeudenkäynneiksi. Tähän prosessiin liittyy vielä elossa olevien henkilöiden välisiä oikeustaisteluita sellaisista asioista kuin holhous ja edunvalvonta, edunvalvontavaltuutukset, potilasasiamiehen nimeäminen ja elävät testamentit.

Probate-oikeudenkäynnillä voidaan viitata useisiin tilanteisiin. Yleisiä esimerkkejä ovat mm:

  • Testamentin pätevyyden riitauttaminen;
  • Testamenttien ja trustien sanamuotoa tai rakennetta koskevat oikeudenkäynnit;
  • Kiistat siitä, pitäisikö edunvalvoja määrätä sellaiselle henkilölle, joka ei ole tehnyt edunvalvontavaltakirjaa;
  • Trustin muuttamista tai uudistamista koskevat oikeudenkäynnit;
  • oikeudenkäynnit, jotka on nostettu trustin lopettamiseksi, koska trustin tarkoitus on käynyt mahdottomaksi toteuttaa; ja
  • oikeutettujen edunsaajien nostamat kanteet, jotka kohdistuvat edunvalvojaa vastaan siitä, että hän on laiminlyönyt toimia lain tai oikeudellisen asiakirjan mukaisesti.

Korkeisiin perintöoikeudenkäyntien riskitekijöihin kuuluvat sisarusten kilpailu, toiset avioliitot ja häiriintyneet perheet. Henkilöt, jotka menevät useaan kertaan naimisiin ilman avioehtosopimusta, lietsovat todennäköisesti perintöoikeudenkäyntejä. Avioehtosopimus on ensisijainen keino välttää perintöoikeudenkäynnit kuolemantapauksessa. Monet ihmiset uskovat virheellisesti omistavansa omaisuutensa erillisomaisuutena, vaikka todellisuudessa se on saattanut muuttua yhteis- tai avio-omaisuudeksi. Puolisoiden olisi mieluiten ennen naimisiinmenoa, mutta myös sen jälkeen, laadittava avioehtosopimus, jossa määritellään omaisuuden oikea omistusoikeus sen sijaan, että perheenjäsenet joutuisivat riitelemään näistä asioista kuolemantapauksessa. Henkivakuutussitoumukset ovat usein paras tapa erottaa kuolleen puolison lasten edut eloonjääneen puolison eduista ja huolehtia molemmista.

Epätavallinen jäämistösuunnitelma, kuten sellainen, jossa lapsi jätetään pois, lapsia kohdellaan eri tavoin, luodaan liian yksityiskohtaisia trusteja tai tehdään lahjoja rakastajattarelle, lisäävät kaikki todennäköisyyttä perintöoikeudenkäynteihin kuolemantapauksessa. Huonosti nimetty edunvalvoja (trustin edunvalvoja tai kuolinpesän toimeenpanija) voi myös johtaa perintöoikeudenkäynteihin. Tällainen tilanne syntyy tyypillisesti silloin, kun edunvalvoja on huono viestimään, ei osaa noudattaa ohjeita, viivyttelee, on epäluotettava, altis muiden vaikutuksille, on organisoimaton tai vailla tervettä järkeä. Perintöoikeudenkäynnin todennäköisyys kasvaa myös silloin, kun kaksi osapuolta on nimetty toimimaan yhdessä toisena edunvalvojana.

Sitäkin huolimatta, että kuolinpesä on pätevästi riitautettu, useimmissa osavaltioissa on tiukka vanhentumisaika. Testamenttituomioistuin ei käsittele vaatimusta, joka ylittää lakisääteisen rajan. Näin ollen lakimiehen puoleen kääntyminen mahdollisimman pian on erittäin suositeltavaa henkilöille, jotka haluavat riitauttaa kuolinpesän.

Kun otetaan huomioon perintöoikeudenkäynnin luonne, tunteet ovat korkealla ja vuorovaikutus on kireää, mikä tarkoittaa, että perintöoikeudenkäynti voi suuresti häiritä perhesuhteita. Vaikka kaikkia kuolinpesään liittyviä riitoja ei voida estää, hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää suurta osaa perintöoikeudenkäynneistä.

Articles

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.