Vuoden 2006 ISDA-määritelmät (”vuoden 2006 määritelmät”) on tarkoitettu käytettäväksi ISDA:n yleissopimusten alaisten yksittäisten liiketoimien vahvistuksissa. Vuoden 2006 määritelmät ovat päivitys vuoden 2000 ISDA:n määritelmistä (”vuoden 2000 määritelmät”), jotka monet yksityisesti neuvoteltujen johdannaistransaktioiden osapuolet ovat sisällyttäneet olemassa oleviin vahvistuksiin tai muihin asiakirjoihin.

Vuoden 2006 määritelmien tarkoituksena on tarjota peruspuitteet yksityisesti neuvoteltujen korko- ja valuuttajohdannaistransaktioiden dokumentoinnille. Vaikka vuoden 2006 määritelmät on laadittu tätä tarkoitusta silmällä pitäen, ISDA tunnustaa, että osapuolet, jotka dokumentoivat muunlaisia yksityisesti neuvoteltuja johdannaistransaktioita, saattavat pitää hyödyllisenä sisällyttää vuoden 2006 määritelmät kyseisten transaktioiden vahvistuksiin. Tietyt vuoden 2000 määritelmien määritelmät ja määräykset (mukaan lukien korkooptiot ja niihin liittyvät määräykset), joiden ennakoitiin tarvitsevan säännöllistä päivittämistä, julkaistiin vuoden 2000 määritelmien liitteessä. Vuoden 2006 määritelmiin ei ole liitettä. Kaikki vuoden 2006 määritelmien määritelmät ja määräykset, mukaan lukien korko-optiot ja niihin liittyvät määräykset, sisältyvät vuoden 2006 määritelmiin.

Articles

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.