Sdílet tento
článek
  • Twitter
  • Email

Tento článek můžete sdílet pod mezinárodní licencí Uveďte autora 4.0.

Univerzita

Emory University

Podle nového výzkumu je lidská populační exploze, o níž se obvykle tvrdí, že je důsledkem industrializace a veřejného zdraví v 18. a 19. století, ve skutečnosti výsledkem změn již před 2 000 lety.

„Průmyslová revoluce a zlepšení veřejného zdraví byly bezprostředními příčinami toho, že více lidí žilo déle,“ říká Aaron Stutz, docent antropologie na Emory University. „Pokud však sáhnete hlouběji do minulosti, data naznačují, že kritický práh politické a ekonomické organizace nastavil scénu před 1 500 až 2 000 lety, přibližně na začátku společné éry.“

„Výsledná politicko-ekonomická rovnováha byla zlomovým bodem pro úspory z rozsahu: Vytvořila řadu příležitostí, které umožnily většímu počtu lidí získat zdroje, založit úspěšné rodiny a vytvořit dostatek kapitálu k předání další generaci.“

1 miliarda a více

Dynamika populace je žhavým tématem od roku 1798, kdy anglický učenec Thomas Robert Malthus publikoval svůj kontroverzní esej o tom, že populační boom v dobách hojnosti bude nevyhnutelně kontrolován hladomorem a nemocemi.

„Síla populace je nekonečně větší než síla v zemi produkovat obživu pro člověka,“ napsal. Takzvaná Malthusova teorie katastrofy byla napsána těsně před tím, než počet obyvatel na celém světě dosáhl jedné miliardy.

Zatímco k dosažení této miliardové hranice potřebovali lidé stovky tisíc let, ke zdvojnásobení lidstva na dvě miliardy stačilo dalších 120 let. A během posledních 50 let se lidská populace vyšplhala téměř na osm miliard.

„Je to ohromující,“ říká Stutz. „Lidská populace se nechová jako žádná jiná zvířecí populace. Neudrželi jsme se v žádné rovnováze s tím, co bychom považovali za typickou ekologickou niku.“

Hospodářští historici a demografové se jako na vysvětlení tohoto superexponenciálního růstu populace zaměřili na společenské změny, ke kterým došlo během průmyslové revoluce. Stutz, vzděláním archeolog, se chtěl podívat dále do minulosti.

„Archeologové se zajímají o mnohem starší změny v lidské společnosti,“ říká Stutz. „Kromě toho, že se díváme na data, vykopáváme věci, jako jsou lidské domy, obecní dvory, zemědělská pole, přístavy a tak dále. To nám dává takový ucelený pohled na to, jak se lidská společnost a životní prostředí v průběhu času vzájemně ovlivňují.“

Jak uvádí PLOS ONE, Stutz zjistil, že potenciál pro rozmach lidské populace navzdory zhoršování životního prostředí, konfliktům a nemocem lze vysledovat díky jemné interakci mezi konkurencí a organizací.

V určitém bodu zvratu tato interakce vytvořila příležitosti pro jednotlivce, aby získali větší kontrolu nad svými životy a prosperovali, což otevřelo dveře úsporám z rozsahu.

Krátký život v Římské říši

Stutz uvádí jako klasický příklad překonání tohoto prahu Římskou říši, která trvala 500 let, od doby těsně před naším letopočtem do roku 476 n. l.

Jedna z největších a nejúspěšnějších říší v dějinách je pozoruhodná ekonomickou a politickou organizací, literaturou a pokrokem v architektuře a inženýrství.

A přesto na individuální úrovni nebyl život nutně tak velkolepý. Zemědělští dělníci a horníci byli semleti krátkým, bídným životem, aby vyprodukovali všechny ty přebytky zboží pro obchod a budování říše. A velké množství mladých mužů muselo sloužit v armádě, aby odvrátili povstání.

„Naprostá většina lidí, kteří žili pod římskou nadvládou, se dožívala konce dvacátého nebo začátku třicátého roku života,“ říká Stutz. „Obrovská část obyvatelstva doslova živila dynamiku, která se odehrávala v oblasti hospodářského a politického rozvoje. Jejich práce zvyšovala potenciál pro zajištění větší demokracie a konkurence v menším měřítku.“

„To zase vedlo ke komplexnější mezigenerační dynamice, která umožňovala lépe pečovat o potomky a dokonce na ně převádět zdroje.“

Potíže a nerovnost

Bodu zlomu bylo dosaženo, říká Stutz, a tento trend pokračoval i přes rozpad Římské říše.

„Stále složitější a decentralizovanější ekonomické a politické celky, které vznikaly po celém světě od počátku společného letopočtu do roku 1500 n. l., vytvořily dostatek příležitostí pro jednotlivce, státy i mohutné mocnosti jako Anglie, Francie a Čína, aby využily potenciálu úspor z rozsahu,“ říká Stutz.

Tento revidovaný rámec základů dynamiky lidské populace by mohl vést k lepšímu pochopení toho, jak ekonomická a politická organizace ovlivňuje současnou společnost, dodává.

„Mohli bychom skončit opět v situaci, kdy rostoucí část populace v podstatě poskytuje pracovní sílu pro udržení menšiny,“ říká Stutz. „Určitě můžete poukázat na sweatshopy v rozvojovém světě. Dalším možným příkladem je rostoucí příjmová nerovnost, která byla v posledních několika desetiletích dobře zdokumentována ve Spojených státech.“

.

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.