Columbia University in the City of New YorkUrčeno jako 4. nejlepší národní univerzita.

Veterinární medicína

Ostatní preferují MCAT nebo GRE.

Studijní programy veterinární medicíny na Columbia University in the City of New York

Columbia University in the City of New York Skóre GRE a podmínky pro přijetí na postgraduální studium zdravotnických oborů

Cornell UniversityUrčeno na 15. místě v Best National University.

Přijímací řízení-College of Veterinary Medicine

Přihlášky se podávají prostřednictvím online portálu Graduate School. Po výzvě k výběru programu zvolte Biological and Biomedical Sciences – Comparative Biomedical Sciences, pod kterým najdete Veterinary Medical Sciences, M.P.S.

Termín pro podání přihlášky pro podzimní semestr je 1. června

Požadavky na přihlášku:

1. Prohlášení o záměru

2. Životopis nebo životopis

3. Dva doporučující dopisy

4. Vysokoškolský(é) výpis(y) – případně bakalářské a/nebo veterinární studium

5. Přihláška do výběrového řízení. Cizí státní příslušníci musí předložit doklad o znalosti anglického jazyka – TOEFL nebo IELTS

6. Poznámka: Výsledky všeobecného testu GRE nejsou pro přijetí vyžadovány, ale mohou být předloženy dle uvážení uchazeče

Veterinary Medicine graduate programs at Cornell University

GRE score required at Cornell University master’s degree programs in Veterinary Medicine

Tufts UniversityRanked 27 in Best National University.

Kritéria pro přijetí na DVM

Podrobnosti v obecném testu Graduate Record Examinations

Magisterské programy veterinární medicíny na Tufts University

Tufts University Požadavky na skóre GRE a přijetí na magisterské programy zdravotnických oborů

University of California-DavisUrčeno na 38. místě v žebříčku Best National University.

School of Veterinary Medicine

Většina přijatých studentů univerzity CA dosáhla v celkovém průměru za vědu 3,6-3,7 a v posledních 45 semestrálních jednotkách GPA s kvantitativními výsledky GRE v polovině 70. percentilu.

Uchazečům je nabídnut pohovor na základě dvoustupňového procesu: 1.) Přijímací komise seřadí jejich přihlášky na základě jejich GPA , nejvyššího kvantitativního skóre GRE a tří doporučujících dopisů.

GRE musí být složen do 31. srpna v roce podání přihlášky uchazečem. GRE musí být složen v období pěti let před podáním přihlášky. Uchazeč může zkoušku GRE opakovat, aby si zlepšil skóre, pokud není konkurenceschopný. Univerzita nemůže akceptovat žádné náhrady zkoušky GRE. Termín pro elektronické doručení výsledků zkoušky GRE do systému VMCAS je 15. září

Povinné přírodovědné předměty mohou uchazeči opakovat za vyšší známku a budou jim zprůměrovány do celkového průměru z přírodovědných předmětů. Tyto opakované předměty mohou být také započítány do jejich GPA za posledních 45 semestrálních jednotek, pokud byly absolvovány v rámci posledních 45 semestrálních jednotek před podáním přihlášky do systému VMCAS.

Většinu povinných přírodovědných předmětů však musí uchazeč absolvovat v době, kdy bude moci univerzita náležitě vyhodnotit jeho celkový GPA z přírodních věd.

Pokud jeho GPA za posledních 45 semestrálních jednotek není konkurenceschopný, může uchazeč zvážit absolvování dalších přírodovědných předmětů, aby si zlepšil jak posledních 45 semestrálních jednotek, tak GPA z přírodních věd.

Dosáhnout vysokého skóre v testu GRE, získat silné doporučující dopisy a získat kvalitní veterinární praxi.

Pokračovat v testu GRE, pokud je jejich kvantitativní skóre nižší než průměr přijatých.

Postupové programy veterinárního lékařství na University of California-Davis

University of California-Davis GRE skóre,GPA pro magisterské studium zdravotnických oborů

University of Illinois at Urbana-ChampaignUrčeno na 42. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Veterinární medicína na University of Illinois v Urbana-Champaign

Univerzita vyžaduje skóre ze zkoušky GRE, která není starší než pět let.

Veterinární medicína na University of Illinois v Urbana-Champaign

GRE skóre požadované na University of Illinois v Urbana-Champaign magisterské studijní programy v oboru veterinární medicína

University of Wisconsin-MadisonUrčeno na 47. místě v žebříčku Best National University.

Požadavky na přijetí

Vezměte prosím na vědomí, že současná politika komise GRE uvádí, že výsledky GRE jsou vykazovány pouze po dobu pěti let.

Magisterské programy veterinární medicíny na University of Wisconsin-Madison

Požadavky na GRE skóre a přijetí na magisterské programy zdravotnických oborů na University of Wisconsin-Madison

University of FloridaUrčeno na 48. místě v žebříčku Best National University.

Studijní program Small Animal Clinical Sciences College of Veterinary Medicine University of Florida

Speciální pozornost bude věnována výsledkům kvantitativní části zkoušky GRE.

Minimální průměr 3,0 ze všech absolvovaných předmětů. Do výpočtu GPA se nezapočítávají kredity získané za výzkum nebo zápočty za diplomové práce.

Veterinární lékařství na University of Florida

V magisterských studijních programech veterinárního lékařství na University of Florida se vyžaduje výsledek GRE

Purdue University-Main CampusUrčeno na 62. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Připraveno k podání přihlášky

Předložené skóre GRE nebude v rámci přijímacího řízení hodnoceno.

Postupové programy veterinární medicíny na Purdue University-Main Campus

Skóre GRE vyžadováno u magisterských studijních programů veterinární medicíny na Purdue University-Main Campus

University of Maryland-College ParkUrčeno na 62. místě v žebříčku Best National University.

Případní zájemci o studium

Kombinované skóre GRE přibližně 300 bodů

Magisterské programy veterinárního lékařství na University of Maryland-College Park

University of Maryland-College Park Požadavky na skóre GRE a přijetí na magisterské programy zdravotnických oborů

University of Minnesota-Twin CitiesUrčeno na 71. místě v žebříčku Best National University.

Přijímací řízení

Podívejte se na kontrolní seznam univerzity, kde najdete přehled materiálů, které je třeba předložit k přihlášce

University of Minnesota-Twin Cities Požadavky na skóre GRE a přijímací řízení pro absolventy programů v oblasti zdravotnických profesí

Clark UniversityUrčeno na 76. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Přihláška k přijímacímu řízení

GRE skóre bude nahlášeno do KSU CVM a VMCAS.

GRE skóre musí být doručeno do termínu VMCAS.

Clark University GRE skóre,GPA pro magisterský obor Health Professions

University of VermontRanked 85 in Best National University.

Včasné přijetí Tufts Veterinary Medicine Program

Student si musí udržet alespoň 3,4 GPA po celé čtyři roky zde na UVM.

Veterinary Medicine graduate programs at University of Vermont

GRE score required at University of Vermont master’s degree programs in Veterinary Medicine

North Carolina State University at RaleighRanked 95 in Best National University.

NC State Veterinary Medicine

GPA za posledních 45 kreditních hodin se vrací po semestrech zpět.

Známky dosažené ve více pokusech se započítávají do GPA z povinných předmětů, celkového GPA a GPA z posledních 45 hodin Jinými slovy, do GPA se započítávají nižší známky

Zohlednění v rámci alternativní způsobilosti se vztahuje pouze na požadavek GPA, nikoliv na ostatní podmínky přijetí

Všechny pokusy o studium, se však započítávají do požadovaného GPA z předmětů, celkového GPA a GPA z posledních 45 hodin

Všichni uchazeči musí absolvovat zkoušku GRE a výsledky zaslat do systému VMCAS. Výsledek GRE® je součtem z ústní, kvantitativní a písemné analytické části všeobecného testu.

Současné zásady rady GRE uvádějí, že jejich výsledky jsou vykazovány po dobu 5 let Proto musí být test GRE® vykonán do 5 let od 1. října v roce podání přihlášky.

Pokud uchazeč absolvoval GRE již dříve a předložil výsledky pomocí 5496, nemusí výsledky zasílat znovu.

Veterinární lékařství postgraduální programy na North Carolina State University v Raleighu

North Carolina State University v Raleighu GRE skóre a požadavky na přijetí do postgraduálních programů ve zdravotnických oborech

Auburn UniversityUrčeno 103 v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Případní studenti veterinárního lékařství

Pokud je předmět opakován za vyšší známku, obě známky se započítávají do výpočtu univerzitního studijního průměru. Pro výpočet kumulativního GPA uchazeče budou použity všechny předměty absolvované na kterékoli vysoké škole nebo univerzitě.

Aby se uchazeči s trvalým pobytem v Alabamě a Kentucky mohli zúčastnit přijímacího pohovoru, musí mít kumulativní GPA minimálně 2,50 na stupnici 4,00.

Součástí přihlášky je všeobecný test Graduate Record Examination.

Přihlášky jsou hodnoceny na základě studijních výsledků, GRE a zkušeností.

Při výpočtu celkového skóre se kombinuje nejvyšší dosažené skóre ve slovní a kvantitativní části zkoušky GRE.

Veterinární lékařství postgraduální programy na Auburn University

Auburn University GRE skóre,GPA pro magisterské studium zdravotnických oborů

Washington State UniversityUrčeno na 127. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Pre-Veterinary Medicine

Aby se studenti mohli zúčastnit tohoto exkluzivního programu, musí být členy Honors College, během prvního roku studia dodržovat předepsaný studijní plán a po celou dobu studia udržovat kvalifikační GPA.

Postupové programy veterinární medicíny na Washington State University

Washington State University GRE skóre,GPA pro magisterské studium zdravotnických oborů

Lincoln Memorial UniversityUrčeno na 53. místě v žebříčku nejlepších regionálních univerzit na jižním pobřeží.

Požadavky na přijetí

Skóre GRE nám zašlete do 15. září.

Pokud byla jejich poslední zkouška GRE složena před více než třemi lety, uchazeč bude muset zkoušku složit znovu.

LMU-CVM přijímá pouze GRE, aby bylo zajištěno, že všichni studenti budou hodnoceni za stejných podmínek.

Mějte prosím na paměti, že složit zkoušku GRE více než jednou nemá žádnou stinnou stránku.

Očekává se, že všichni uchazeči budou mít minimální průměr 2,8 na stupnici 4,0, aby jejich přihlášku mohla posoudit přijímací komise. LMU-CVM neurčuje minimální skóre GRE.

Univerzita používá svůj VMCAS vypočtený GPA.

Manchester UniversityUrčeno na 27. místě v žebříčku nejlepších regionálních vysokých škol na Středozápadě.

Biologie-chemie

Všeobecná zkouška GRE je k dispozici pouze v počítačové verzi a je naplánována samostatně v testovacím centru Prometric.

University of Southern Mississippi

Master’s Degree Shelter Medicine Distance Education College of Veterinary Medicine University of Florida

GPA vyššího ročníku musí být uveden v přihlášce UF Graduate Application. K výpočtu a přesnému nahlášení jejich upper-division GPA použijte pokyny uvedené v přihlášce a tento pracovní list.

GRE je vyžadováno u všech uchazečů a mělo by být vybráno na této stránce s výjimkou uchazečů, kteří mají titul DVM ze studentské instituce.

Univerzita požaduje 297 celkových bodů GRE s 153 body ve verbální části a 144 body v kvantitativní části.

Pokud uchazeč absolvuje počítačový test GRE a požádá o zaslání výsledků, trvá 10-14 pracovních dní, než výsledky dorazí na Floridskou univerzitu.

Pokud má uchazeč absolventský nebo odborný titul z mezinárodní instituce, musí absolvovat a předložit výsledky GRE.

Zaslání výsledků GRE na Floridskou univerzitu.

Výsledky GRE zůstávají aktivní po dobu pěti let. Pokud uchazeč v této pětileté lhůtě zkoušku GRE nesložil, musí ji složit znovu.

Včetně doby zpracování může trvat až 4 týdny, než budou výsledky GRE po podání žádosti spárovány.

Postupové programy veterinární medicíny na University of Southern Mississippi

Clarion University of Pennsylvania

Veterinární medicína

Přijetí na doktorský program veterinární medicíny vyžaduje nejen dobré metriky , ale také vysokou míru odhodlání, vášně a soustředění.

Harvardova univerzitaUrčeno na 2. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Studenti MEMP Harvard-MIT Health Sciences and Technology

Termíny pro přijetí jsou obvykle na začátku prosince předcházejícího podzimnímu semestru, do kterého se hodláte zapsat.

**Transcripts:** Všichni uchazeči předloží jako součást své online přihlášky naskenované transkripty z každé vysoké školy, kde získali nebo získají titul.

**Doporučující dopisy:** požadují se tři doporučující dopisy, z nichž alespoň dva by měly pocházet od osob, které jsou dobře obeznámeny s vaší akademickou prací a výzkumnými schopnostmi.

**Zprávy o výsledcích testů:** Od všech uchazečů o MEMP se vyžadují výsledky obecných testů GRE. Výsledky kvantitativních a analytických testů GRE úspěšných uchazečů jsou obvykle vyšší než 90. percentil a výsledky verbálních testů jsou obvykle vyšší než 75. percentil.
Pokud vaším mateřským jazykem není angličtina, musíte složit zkoušku TOEFL nebo IELTS.

Postupové programy veterinárního lékařství na Harvardově univerzitě

Harvardova univerzita skóre GRE,GPA pro magisterské studium zdravotnických oborů

Yaleova univerzitaUrčeno na 3. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Přijímací řízení Finanční podpora Genetika

Vyžaduje se zkouška Graduate Record Exam a doporučuje se předložení výsledku předmětového testu z buněčné molekulární biologie, biochemie nebo chemie

Yale University GRE skóre,GPA pro magisterské studium v oboru Health Professions

Stanford UniversityUrčeno na 4. místě v Best National University.

Přijímací řízení na postgraduální studium

V jedné z následujících oblastí: Biologie, chemie nebo matematika.

Veterinární lékařství postgraduální programy na Stanford University

Stanford University GRE skóre a přijímací požadavky pro postgraduální programy ve zdravotnických oborech

University of ChicagoUrčeno 4 v Best National University.

Přijímací řízení

Průměrný kumulativní průměr GPA byl 3,84. Rozmezí GPA pro vstupní ročník univerzity bylo 3,36 4,0.

Důležité je si uvědomit, že MCAT a GPA jsou jen dvě ze složek, na které se univerzita v přihlášce dívá. Stručně řečeno, perfektní GPA a nebo perfektní skóre MCAT nejsou zárukou přijetí.

University of Chicago GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

University of PennsylvaniaRanked 8 in Best National University.

Penn Dental Medicine

NBDE skóre nebo výsledky, GPA a pořadí ve třídě jsou také zahrnuty v IEF.

Veterinární lékařství postgraduální programy na University of Pennsylvania

University of Pennsylvania GRE skóre,GPA pro magisterské studium ve zdravotnických profesích

Johns Hopkins UniversityUrčeno 12 v Best National University.

Přijímací řízení do programů postgraduálního vzdělávání

Na Univerzitě Johnse Hopkinse by všichni uchazeči o postgraduální studium měli vyplnit obecnou žádost o přijetí na Bloombergovu školu.

1. Poplatek za podání přihlášky: 135 USD za podání online formuláře přihlášky

2. Přihlášky na akademický rok musí být doručeny do 1. března daného roku

3. Vyžadují se oficiální výpisy ze VŠECH akademických škol (bakalářské, lékařské a jakékoli postgraduální školy); ty by měly být zaslány přímo z příslušné instituce na adresu SOPHAS

4. Přihláška musí být doručena do 1. března daného roku. Nejméně dva doporučující dopisy by měly být zaslány elektronicky prostřednictvím systému SOPHAS; dopisy jsou vyžadovány (místo dopisů nelze použít online formuláře doporučení)

5. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY – od všech uchazečů se vyžaduje výsledek GRE*. Místo výsledků GRE budou akceptovány výsledky MCAT.

6. Uchazeči ze zemí, kde angličtina není primárním jazykem, musí předložit oficiální výsledky testu TOEFL. Pro přijetí do MHS nebo PhD programu se vyžaduje minimální skóre 100 bodů z internetového testu TOEFL nebo 600 bodů z papírového testu.

Johns Hopkins University skóre GRE a požadavky na přijetí do postgraduálních programů v oblasti zdravotnických oborů

Northwestern UniversityUrčeno na 13. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Centrum pro genetickou medicínu

Předměty nelze absolvovat záporně a musí být hodnoceny známkou, která přispívá k jejich výslednému GPA.

Uchazeči s GPA nižším než 3,0 mohou být zváženi, pokud mají po ukončení studia předměty, které vykazují vyšší známky, nebo jiný absolventský titul s GPA 3,0 nebo vyšším.

Uchazeč nemusí znovu skládat GRE, pokud uchazeč získal titul PhD požadavek GRE není prominut studentům s předchozím magisterským titulem nebo MD DO.

Northwestern University neakceptuje skóre MCAT namísto skóre GRE.

Skóre GRE je pouze jedním z faktorů, které přijímací komise zohledňuje. Vzhledem k variabilitě bodového hodnocení části GRE věnované analytickému psaní považuje Northwestern University za nejvíce vypovídající o schopnostech uchazeče verbální a kvantitativní část.

Podmínka GRE není prominuta studentům s předchozím magisterským titulem nebo MD DO. The Program does not accept MCAT scores in place of GRE scores.

Northwestern University GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

Emory UniversityRanked 21 in Best National University.

Přijímací řízení

Rozhodnutí o přijetí je založeno na řadě faktorů, včetně akademické připravenosti , osobních referencí, písemného popisného prohlášení, prokázání předchozího kontaktu s oborem genetického poradenství, zkušeností s péčí o pacienty a podpůrným poradenstvím a procesu pohovoru.

Veterinární lékařství postgraduální programy na Emory University

Emory University GRE skóre,GPA pro magisterské studium zdravotnických oborů

Georgetown UniversityUrčeno na 21. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Biomedicínské postgraduální vzdělávání

Přihláška 4leté bakalářské studium Průměrný prospěch 3,0 nebo vyšší Nevratný poplatek za přihlášku Prohlášení o účeluOficiální přepisy 3 doporučující dopisy GRE MCAT skóre Georgetown Univ.

Georgetown University GRE skóre,GPA pro magisterské studium ve zdravotnických profesích

University of Michigan-Ann ArborUrčeno 29 v žebříčku Best National University.

Často kladené otázky k přijímacímu řízení

Univerzita se na výsledky GRE dívá u každého zvlášť. Užitečnost GRE spočívá v jejich univerzálnosti, na rozdíl od GPA a doporučujících dopisů je GRE jedním společným znakem všech uchazečů o studium na univerzitě. Výsledky MCAT jsou akceptovány, ale jsou méně žádoucí než GRE.

Při rozhodování o přijetí se navíc vychází z celkového balíčku GPA, výsledků GRE, výzkumných nebo jiných relevantních zkušeností, prohlášení o záměru a osobního prohlášení a doporučujících dopisů.

University of Michigan-Ann Arbor GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

New York UniversityRanked 32 in Best National University.

Požadavky na přijetí

Udělený titul Associate of Applied Science v oboru dentální hygiena s minimálním kumulativním GPA 3,0 nebo vyšším.

Studenti nastupující do programu mohou být přezkoumáni, zda splňují požadavek psaní tím, že v době přijetí převedou dva předměty s hodnocením B nebo lepším z vysokoškolských kurzů anglické kompozice na úrovni psaní z akreditované vysoké školy nebo univerzity, pokud předtím absolvovali alespoň patnáct vysokoškolských kreditů s kumulativním GPA 2.8 nebo lepší.

New York University GRE skóre,GPA pro magisterské studium zdravotnických oborů

Case Western Reserve UniversityUrčeno na 38. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

School of Medicine

V posledních letech měli studenti této univerzity obecné skóre GRE v průměru na 70. percentilu a GPA 3,4 3,6.

Case Western Reserve University GRE skóre,GPA pro magisterské studium v oboru Health Professions

Boston UniversityRanked 42 in Best National University.

Pro současné uchazeče

AMCAS nás s informacemi o GPA a třídě jako součást jejich první žádosti u nich. Dotazy na výpočet GPA směřujte prosím na ně, protože oni jsou nejlépe schopni tyto dotazy zodpovědět.

Bostonská univerzita GRE skóre a požadavky na přijetí do postgraduálních programů ve zdravotnických oborech

Northeastern UniversityRanked 42 in Best National University.

Přijímací řízení pro absolventy Bouv eacute College of Health Sciences

Graduate Record Exam : Preferuje se minimální skóre 150 Verbal Reasoning a 150 Quantitative Reasoning.

Vyžaduje se hodnocení jednotlivých předmětů, GPA a ekvivalence studia.

Northeastern University GRE skóre a požadavky na přijetí do postgraduálních programů ve zdravotnických oborech

University of California-IrvineUrčeno na 42. místě v žebříčku nejlepších národních univerzit.

Genetické poradenství MS

GP Kalifornská univerzita vyžaduje pro přijetí k postgraduálnímu studiu minimální průměr 3,0 bodu. Za zvláštních okolností může být místo celkového GPA zohledněn GPA v oboru za poslední dva roky nebo GPA pro absolventský titul.

GRE: Je třeba předložit výsledky všeobecných testů. Oficiální výsledky GRE budou předány oddělení pro výzkum a postgraduální studium.

University of California-Irvine GRE score,GPA for masters degree in Health Professions

.

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.