V Norsku a dalších částech Skandinávie se často vynořují vikingské artefakty, ale to, co se nedávno objevilo po tisíciletém pohřbívání, je nejblíže Valhalle, kam se smrtelník dostane.

Když na archeologickém nalezišti na farmě Ose v norském městě Ørsta vystupovaly ze země pozůstatky vikinského sídliště z doby železné, byly mezi dlouhými domy a dalšími pozůstatky vikinského života nalezeny dochované části velkolepého pohanského chrámu neboli „domu bohů“. Jedná se o obzvláště vzrušující nález, protože takových staveb se ve Skandinávii nedochovalo mnoho. Archeolog Søren Diinhoff z Bergenského univerzitního muzea, jeden z vedoucích vykopávek, ještě nikdy neviděl žádný z těchto chrámů v tak zachovalém stavu.

„Objevili jsme nejdokonaleji tvarovaný boží dům ze všech dosavadních nálezů – nevím o žádné jiné skandinávské stavbě, u níž by byla konstrukce domu tak zřetelná jako zde,“ řekl pro SYFY WIRE. „Myslím, že naše stavba má ústřední význam pro zdokumentování a ověření této velmi zvláštní architektury. Dalším důležitým zjištěním je, že centralizovanou náboženskou činnost v této oblasti lze vysledovat až do střední doby železné kolem roku 4-500 n. l.“

Byl tu jeden chybějící kousek, který mohl odhalit ještě více. Podlaha budovy byla již dávno rozorána, což znamená, že veškeré dřevěné nebo kovové předměty, které se zde obvykle umisťovaly – například figurky bohů nebo jiné obětiny – by se rozplynuly. Neporušená by vypadala takto. Když se zbavíme těžké křesťanské propagandy, může tato stavba prozradit o severském náboženství i některé další věci. Víra a rituály lidí, které dnes známe jako Vikingy, ve skutečnosti nejsou příliš známé, a to navzdory legendám, které přetrvaly natolik, že Neil Gaiman v Amerických bozích zlidštil Otce všehomíra Odina a Marvel vytvořil legendární komiksovou a filmovou sérii o Thorovi.

Chrám a celkové nálezy na lokalitě Ose nám také vypovídají o vikingské společnosti v pozdní době železné. Dlouhé domy, v nichž žila většina lidí, údajně pocházejí z let 400 nebo 500 až 1200 n. l. Předpokládá se, že vůdčí rodiny společnosti, které vedly nejvýznamnější hospodářství (spíše statky) v osadě, spravovaly také dům bohů. Diinhoff se domnívá, že vykopávky podporují to, jak se archeologové domnívají, že Vikingové byli organizováni a řídili svou společnost.

„Stavby, jako je tato, ukazují, že i když by severský kult nebyl systematickým jednotným náboženstvím, v určitých špičkových kultovních stavbách existovala jednota. Ať už tyto domy stavěl kdokoli, snažil se je postavit ve velmi specifickém designu. Tím člověk vyjadřoval společné skandinávské chápání ideologické moci,“ řekl Diinhoff.

Zda byli v takových domech bohů obětováni také lidé, zůstává předmětem diskusí, které začaly, když se německý učenec Adam Brémský vydal v roce 1070 do Dánska. Ve svém díle Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, v němž zdokumentoval severský lid a zvyky, psal také o lidských obětech, které se konaly každých devět let v pohanském chrámu ve švédské Uppsale. Předpokládá se, že božský dům v Uppsale byl jedním z epicenter starověkého severského kultu. V jedné epizodě seriálu Vikingové se odehrává slavnost v Uppsale. Dokonce i vikingská metalová skupina Rebellion má ve své písni Sweden s textem „To Uppsala/Odin and Thor“ ozvěnu pouti na toto svaté místo za účelem oběti Všeotci a bohu hromu před bitvou.

Přesto se má za to, že dílo Adama Brémského je tendenční, protože byl křesťan, a o raných křesťanech je známo, že pohany mylně považovali za brutální a necivilizované.

„Lidské oběti v době vikinské jsou už léta žhavým tématem,“ řekl Diinhoff. „Vše, co bylo v křesťanské éře napsáno o severském náboženství, je třeba číst kriticky. Adamův příběh byl pravděpodobně zkonstruován tak, aby vyprávěl, jak strašní a primitivní byli pohané.“

Něco, co Adam z Brém napsal, přece jen vynikne, ať už byl skutečně svědkem lidských obětí, nebo ne. Devítka je posvátné číslo, které se v severské mytologii opakuje nejčastěji. Někteří archeologové se domnívají, že má kořeny v tom, že 27 dní lunárního kalendáře je násobkem devíti. Yggdrasil, jasan, z něhož prý Odin obětoval, držel na svých větvích devět světů. Existují také pověsti o obětních hostinách, které trvaly devět dní a zahrnovaly devět obětí. Jiná vikingská metalová skupina, Bathory, o tom hovoří ve své písni Vinterblot (což doslova znamená krvavá oběť v zimě), kde mluví o obětech „devět na devět“, zavěšených na jasanu. Mezi nimi jsou i lidé.

„Existuje několik nálezů z doby vikinské, které mohou ukazovat na lidské oběti,“ řekl Diinhoff. „V několika hrobech se zdá, že zemřelého následovala obětovaná osoba – nejspíše otrok – a nálezy lidských lebek lze interpretovat stejným způsobem. V kultovní budově jsme však našli právě lidské kosti. Pokud k lidským obětem docházelo, bylo to vzácné. Oběti v chrámech nevyžadovaly lidské oběti, pouze zvířecí.“

Zda jsou lidské oběti převyprávěné Vikingy nebo skryté v textech písní skutečnými stíny historie nebo senzacechtivými pověstmi, není známo. Je nepravděpodobné, že by tato praxe byla běžná. I Bathoryho píseň hovoří o rituálu mimo obvyklé slavnosti slunovratu, který se konal jako prosba k bohům, aby ukončili obzvláště drsnou zimu. Hlavní náboženské slavnosti v roce se konaly během letního a zimního slunovratu, podobně jako se předpokládalo, že se rituály konají ve Stonehenge. Jakékoli lidské oběti musely znamenat, že se jedná o zoufalé období. Pro mnoho jiných starověkých kultur bylo obětování jednoho z nich obvykle poslední prosbou k bohům v době sucha, hladomoru nebo jiných nevyhnutelných katastrof.

Dědictví Vikingů se skutečně ukázalo jako nesmrtelné. Náhlé dobrovolné obětování bojovníka místo služebníka v této vikinské epizodě však pravděpodobně není nic víc než výkvět dramatu.

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.