Definice ISDA 2006 („Definice 2006“) jsou určeny pro použití v potvrzeních jednotlivých transakcí upravených rámcovými smlouvami ISDA. Definice 2006 jsou aktualizací definic ISDA z roku 2000 („definice 2000“), které mnoho stran soukromě sjednaných derivátových transakcí začlenilo do stávajících konfirmací nebo jiných dokumentů.

Účelem definic 2006 je poskytnout základní rámec pro dokumentaci soukromě sjednaných úrokových a měnových derivátových transakcí. Přestože byly Definice 2006 vypracovány s ohledem na tento účel, ISDA uznává, že pro strany dokumentující jiné typy soukromě sjednaných derivátových transakcí může být užitečné začlenit Definice 2006 do Konfirmací těchto transakcí. Některé definice a ustanovení Definic z roku 2000 (včetně Sazbových opcí a souvisejících ustanovení), u nichž se předpokládalo, že budou vyžadovat pravidelnou aktualizaci, byly zveřejněny v příloze k Definicím z roku 2000. Příloha k definicím z roku 2006 neexistuje. Všechny definice a ustanovení Definic z roku 2006, včetně Sazbových opcí a souvisejících ustanovení, jsou obsaženy v Definicích z roku 2006.

.

Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.