De 2006 ISDA-definitioner (“2006-definitionerne”) er beregnet til brug i bekræftelser af individuelle transaktioner, der er omfattet af ISDA Master Agreements. Definitionerne fra 2006 er en opdatering af ISDA-definitionerne fra 2000 (“2000-definitionerne”), som mange parter i privat forhandlede derivattransaktioner har indarbejdet i eksisterende bekræftelser eller andre dokumenter.

Sigtet med 2006-definitionerne er at tilvejebringe de grundlæggende rammer for dokumentationen af privat forhandlede rente- og valutaderivattransaktioner. Selv om 2006-definitionerne blev udarbejdet med dette formål for øje, erkender ISDA, at parter, der dokumenterer andre typer privat forhandlede derivattransaktioner, kan finde det nyttigt at indarbejde 2006-definitionerne i bekræftelser for disse transaktioner. Visse definitioner og bestemmelser i 2000-definitionerne (herunder renteoptioner og relaterede bestemmelser), som forventedes at skulle opdateres regelmæssigt, blev offentliggjort i bilaget til 2000-definitionerne. Der findes intet bilag til 2006-definitionerne. Alle definitioner og bestemmelser i 2006-definitionerne, herunder renteoptioner og relaterede bestemmelser, er indeholdt i 2006-definitionerne.

Articles

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.